XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Розширення бази інноваційного навчання

18:58, 04-04-2019

Важливими компонентами моделі інноваційного навчання, яка реалізується в університеті з ініціативи ректора є новітня теоретична підготовка студентів на основі сучасних технологій та компетенцій компаній, поглиблене вивчення англійської мови та акцент на отримання навичок практичного використання теоретичних знань. Саме на вирішення цих завдань спрямоване нещодавне поповнення фонду бібліотеки навчально-методичної літератури кафедри менеджменту.

 

Д. Уотсон, Т. Хед. Корпоративні фінанси: принципи та практика

(Denzil Watson, Antony Head. Corporate Finance. Principles and Practice)

Підручник розкриває основні концепції та ключові сфери корпоративних фінансів. Він пропонує інтегроване висвітлення трьох ключових областей ухвалення рішень у корпоративних фінансах – інвестиції, фінансування та дивідендна політика – з використанням чіткої та логічної основи для навчання. Робота включає широкий спектр актуальних реальних прикладів, що дозволяють студентам пов'язати теорію з практикою. Корпоративні фінанси: принципи та практика буде корисним для спеціалізованих та не спеціалізованих курсів по корпоративних і ділових фінансах для студентів  менеджмент на рівні магістрату.

 

С. Росс, Р. Вестерфилд, Б. Джордан. Основи корпоративних фінансів

(Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, Gordon S. Roberts. Corporate Finance)

У книзі наводиться усеосяжний аналіз фінансової діяльності підприємств, які працюють в умовах ринкової економіки. Детально розглядаються питання планування капіталовкладень, стратегії і тактики інвестиційної політики, управління грошовими коштами та виробничими запасами, висвітлюються проблеми дивідендної політики та емісії цінних паперів; значне місце приділяється злиттю і поглинанням фірм, управлінню фінансовими ризиками, міжнародним аспектам корпоративних фінансів. Велика кількість прикладів сприяє засвоєнню матеріалу книги і придбанню практичних навичок в сфері фінансового управління.

 

Т. Девіс, Л. Кроуфорд. Корпоративні фінанси та фінансова стратегія 

(Tony Davies, lan Crawford. Corporate Finance and Financial Strategy)

Цей підручник відповідає на такі питання: які основні принципи корпоративних фінансів і їх зв'язок з фінансовою стратегією? Які інструменти та методи ухвалення фінансових рішень потрібні для вирішення реальних бізнес-завдань? Як на практиці реалізуються фінансові стратегії, що найкраще відповідають конкретному бізнесу на кожному етапі його життєвого циклу? У підручнику представлені сучасні фінансові питання і теми зростаючої важливості, такі як ісламські фінанси, корпоративне управління та поведінкові фінанси, а також обговорюються причини і наслідки останньої глобальної фінансової кризи. Разом з супутніми ресурсами, цей текст є обов'язковим для студентів і аспірантів по корпоративних фінансах і фінансовій стратегії, MBA і тих, хто проходить курси професійної підготовки у багатьох навчальних закладах зарубіжних країн.

 

К. Брукс. Вступна економетрика для фінансів

(Chris Brooks. Introductory Econometrics for Finance) 

Цей підручник ретельно перевірений на практичних заняттях студентів-фінансистів. Усебічне та ілюстроване обговорення найбільш поширених емпіричних підходів у галузі фінансів готує студентів до використання економетрики на практиці, а детальні тематичні дослідження допомагають їм зрозуміти, як ці методи використовуються у відповідних фінансових контекстах. В підручнику наведені практичні приклади для останньої версії популярного статистичного програмного забезпечення EViews, які допоможуть студентам впроваджувати свої власні моделі та інтерпретувати отримані результати. Наслідки навчання, ключові концепції та оглядові питання у кінці кожного розділу дозволяють студентам самостійно оцінити своє розуміння вирішення прикладних фінансових завдань.

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Менеджменту Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність (073 Менеджмент) за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю (073 Менеджмент) складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (26000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Менеджменту готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 18 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (ТОВ «Парус – Регіони»; Інтелект-сервіс M.E.Doc; «1С: Підприємство»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Менеджменту. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «Реаллайн»; ІТ Спеціаліст.) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 1 479