XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Практика для студентів спеціальності 073-Менеджмент з закріпленням професійних умінь і навичок

15:51, 22-02-2021

Початок нового семестру в Державному університеті телекомунікацій є цікавим для студентів на нові наукові збагачення та динамічним для нових освітніх відкриттів. Так, студенти 2-4 курсів спеціальності 073-Менеджмент Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій починаючи з 22 лютого 2021 року підуть на практику, яка є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах.

Практика для студентів кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та телекомункацій Державного університету телекомунікацій є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів та передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та телекомункацій Державного університету телекомунікацій здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними кафедрою договорами, що забезпечить практичну підготовку. Керівники підприємств, установ та організацій створюють для студентів спеціальності 073-Менеджмент належні умови для проходження практики на виробництві з дотриманням належних правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

Порядок проведення практики для студентів Державного університету телекомунікацій затверджений наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 №93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 30.04.1993 за №35.

Кафедра менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та телекомункацій Державного університету телекомунікацій взаємодіє  з компаніями-партнерами, з якими укладені договори про співпрацю, та які є потенційними роботодавцями випускників кафедри.

Практична підготовка студентів є усвідомленням характерної особливості, змісту, основних складових, принципів і методів підготовки фахівців, характеристика комплексу дисциплін, які в сучасних умовах входять до системи підготовки менеджерів, системного оновлення та творчого застосування набутих знань в практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту.

Успіхів Вам, наші любі студенти!!!

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 419