XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Поповнення фонду видавничої діяльності на кафедрі менеджменту

20:18, 29-09-2021

Освітня діяльність – діяльність університету, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа. Для того, щоб організувати навчальний процес в університеті найкращим чином важливо використовувати всі основні наукові засади та адаптувати їх до кожної конкретної ситуації.

В Державному університеті телекомунікацій всі студенти забезпечені потужною матеріальною базою для проведення навчальних занять, самостійної та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти відповідно до навчальних планів.

З метою забезпечення студентів та науково-педагогічних працівників новими підручниками в Державному університеті телекомунікацій кафедрою менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва д.е.н., професором Гудзь О.Є. та к.е.н. Маковецькою І.М. здійснено видання навчального посібника «Комунікаційний менеджмент», який увійшов до організаційно-творчого резерву бібліотеки університету.

У навчальному посібнику «Комунікаційний менеджмент» розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо комунікаційного менеджменту, що сприятиме формуванню системи знань у царині комунікаційного менеджменту, механізмів, діагностики та інструментарію прийняття рішень щодо комунікаційного менеджменту в підприємствах, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик та пріоритетних напрямів розвитку й удосконалення комунікаційного менеджменту, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім, хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами комунікаційного менеджменту в сучасних умовах.

Також, для поглиблення знань та розгляду кола питань, пов’язаних з управлінням комунікаціями в підприємствах професором кафедри менеджменту, д.е.н., професором Гудзь О.Є. та доцентом кафедри менеджменту, к.е.н. Маковецькою І.М. опубліковано монографію «Управління комунікаціями в підприємствах», яка за цільовим призначенням належать до науково-творчих здобутків та активного розвитку комунікацій на прикладі телекомунікаційних підприємств.

В монографії «Управління комунікаціями в підприємствах» висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти управління комунікаціями в підприємствах, зокрема розкрито сутність та призначення комунікацій підприємств, встановлено особливості й визначено складові механізму управління комунікаціями в підприємствах, опрацьовано методичні підходи до оцінки управління комунікаційними каналами підприємства, розглянуто трансформацію орієнтирів в управлінні комунікаціями підприємств, охарактеризовано стан та виявлено сучасні тенденції розвитку комунікацій на прикладі телекомунікаційних підприємств, визначено ефективність механізму управління комунікаціями в підприємствах й оцінено управління комунікаційними каналами підприємства, обґрунтовано методичний інструментарій ухвалення стратегічних рішень щодо розвитку управління комунікаціями в підприємствах, розроблено пропозиції щодо удосконалення наукових підходів до формування комунікаційної політики підприємства, умотивовано концепт гармонізації комунікаційних каналів підприємства та розглянуто інновації в управлінні комунікаціями підприємств в умовах цифрових трансформацій, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління комунікаціями в підприємствах в сучасних умовах.

Автори сподіваються, що навчальний посібник «Комунікаційний менеджмент» та монографія «Управління комунікаціями в підприємствах» стануть у нагоді широкому професійному колу читачів!

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 1 473