Державний Університет Телекомунікацій

Економіка підприємства: виправдано, значущо та важливо

Економіка. Економіка підприємства. Економіка регіону. Економіка країни…

Що таке, ця «економіка»? Що в ній такого значущого, в чому повинні розбиратися всі члени суспільства? І чому фахівців для сучасної цифрової економіки, яка стала в останні роки глобальним світовим трендом, готує наш університет - Державний університет телекомунікацій? Чому «Економіка підприємства» у нас викладається вже на першому курсі бакалаврської підготовки, на відміну від багатьох інших закладів вищої освіти в нашій країні? У цьому є глибокий людський, практико-орієнтований і прагматичний сенс...

Перш за все, слід звернутися до етимології поняття «економіка».

Як свідчить Вікіпедія, «Економіка» (від грец. Οἶκος «будинок, господарство; господарювання» + νόμος «ном, територія управління господарюванням; правило, закон»; буквально «правила ведення домашнього господарства») - господарська діяльність товариства, а також сукупність відносин, що складаються в системі виробництва, розподілу, обміну та споживання.

Виходячи з останнього, економіка починається в будинку, в родині як осередку суспільства (оскільки це наука про ведення домашнього господарства) і триває в суспільстві як єдиному «будинку» для всіх його громадян. Іншими словами, ті рішення, які приймаються нами в рамках сім'ї та позитивно позначаються на її добробуті, мають право на життя, підкоряючись історично доведеним економічним об'єктивним законам, і в житті суспільства. Отже, для того, щоб випускники спеціалізації «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» були повністю затребувані на ринку праці в Україні і світі, необхідно формувати в них економічне мислення. Саме тому викладання «Економіки підприємства» на першому курсі у студентів цієї спеціалізації є виправданим, значущим й важливим.

Ця дисципліна - основа економічного мислення. Кожен студент в рамках даного курсу отримує знання про особливості формування доходів і витрат, про ефективність всього, що стосується вміння вести господарство. Він починає усвідомлювати себе як безпосереднього учасника економічних відносин, розуміти власне місце як можливого підприємця, перейматися значимістю обраної ним спеціальності в досягненні особистих і професійних цілей.

Кожен з нас повинен бути ефективним, проживаючи кожен відпущений життям день. Це наше призначення. А оскільки це так – кожен з нас повинен вміти співставляти очікувані вигоди від життя з витратами всіх можливих ресурсів, які ми повинні і готові заради цього понести. Це - основа економічного світогляду. Основа основ усього життя кожної людини. А для економіста - це непорушний закон!

Шановні студенти!

Викладачі кафедри економіки підприємств і соціальних технологій поділяться з Вами найпрогресивнішими економічними знаннями.

До нових зустрічей за розкладом!

 

Оцініть новину:
16

Читайте також

Державний університет телекомунікацій впроваджує інноваційний зміст навчання і має на меті навчати студентів тому, що необхідно і так як слід, що дозв..
З точки зору комп'ютерних наук інноваційний підхід до навчання є найбільш перспективним тому, що передбачає усвідомлену системну організацію управ..
Кафедра Системного аналізу організовує навчальний процес відповідно до актуальних потреб ринку праці в галузі інформаційних технологій, які знаходять ..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 159
^