Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Економіка підприємства: виправдано, значущо та важливо

Економіка. Економіка підприємства. Економіка регіону. Економіка країни…

Що таке, ця «економіка»? Що в ній такого значущого, в чому повинні розбиратися всі члени суспільства? І чому фахівців для сучасної цифрової економіки, яка стала в останні роки глобальним світовим трендом, готує наш університет - Державний університет телекомунікацій? Чому «Економіка підприємства» у нас викладається вже на першому курсі бакалаврської підготовки, на відміну від багатьох інших закладів вищої освіти в нашій країні? У цьому є глибокий людський, практико-орієнтований і прагматичний сенс...

Перш за все, слід звернутися до етимології поняття «економіка».

Як свідчить Вікіпедія, «Економіка» (від грец. Οἶκος «будинок, господарство; господарювання» + νόμος «ном, територія управління господарюванням; правило, закон»; буквально «правила ведення домашнього господарства») - господарська діяльність товариства, а також сукупність відносин, що складаються в системі виробництва, розподілу, обміну та споживання.

Виходячи з останнього, економіка починається в будинку, в родині як осередку суспільства (оскільки це наука про ведення домашнього господарства) і триває в суспільстві як єдиному «будинку» для всіх його громадян. Іншими словами, ті рішення, які приймаються нами в рамках сім'ї та позитивно позначаються на її добробуті, мають право на життя, підкоряючись історично доведеним економічним об'єктивним законам, і в житті суспільства. Отже, для того, щоб випускники спеціалізації «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» були повністю затребувані на ринку праці в Україні і світі, необхідно формувати в них економічне мислення. Саме тому викладання «Економіки підприємства» на першому курсі у студентів цієї спеціалізації є виправданим, значущим й важливим.

Ця дисципліна - основа економічного мислення. Кожен студент в рамках даного курсу отримує знання про особливості формування доходів і витрат, про ефективність всього, що стосується вміння вести господарство. Він починає усвідомлювати себе як безпосереднього учасника економічних відносин, розуміти власне місце як можливого підприємця, перейматися значимістю обраної ним спеціальності в досягненні особистих і професійних цілей.

Кожен з нас повинен бути ефективним, проживаючи кожен відпущений життям день. Це наше призначення. А оскільки це так – кожен з нас повинен вміти співставляти очікувані вигоди від життя з витратами всіх можливих ресурсів, які ми повинні і готові заради цього понести. Це - основа економічного світогляду. Основа основ усього життя кожної людини. А для економіста - це непорушний закон!

Шановні студенти!

Викладачі кафедри економіки підприємств і соціальних технологій поділяться з Вами найпрогресивнішими економічними знаннями.

До нових зустрічей за розкладом!

 

Оцініть новину:
20

Читайте також

Результати фахового вступного випробування ОС «Бакалавр» на базі ОС «Молодший спеціаліст» (деннаформа навчання) Результа..
172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма навчання) 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочнаформа навчання) 121 Інженерія програмного забез..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!


Переглядів: 675
^