Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

„Соціальна відповідальність бізнесу”: кому, чому і з якою метою

Сьогодні система вищої освіти як носій вищих моральних цінностей суспільства має взяти на себе функцію виховання соціально-відповідальної поведінки та підготовки фахівця, здатного її реалізувати в своїй професійній діяльності. Саме тому наш університет не стає осторонь цієї задачі, а дисципліна «Соціальна відповідальність бізнесу» введена для викладання у студентів спеціальності 051 «Економіка» на першому курсі.

 

Процес викладання дисципліни носить інноваційний характер. Так, в основу її викладання покладено так зване «кейс-стаді» (ситуативну методику), де студентам пропонується розв’язати певну суспільну проблему, виступаючи в якості окремого стейкхолдера. Кожного разу, на кожному занятті доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій Хлевицька Тетяна Борисівна, яка викладає цю дисципліну, стикається з польотом думки студентів, їхньою креативністю, а, головне – з намаганням змінити світ на краще.

 
 

Сподіваємося, що протягом навчання в стінах нашого університету такий душевний порив збережеться, а, за рахунок збільшення кількості та зростання якості знань, наші студенти поглиблять розуміння усіх позитивних наслідків соціально-відповідальної поведінки – соціального, екологічного та економічного характеру. Це ще більше зміцнить їх намагання буди соціально-відповідальними громадянами України та високопрофесійними фахівцями, здатними аргументовано переконати будь-кого в тому, що буди соціально відповідальним – це вигідно. В усіх аспектах особистого й професійного життя!

Оцініть новину:
22

Читайте також

Для вступу на 1-й курс: (заочна форма навчання) На основі повної загальної середньої освіти; Прийом здійснюється для абітурієнтів, які всту..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!


Переглядів: 410
^