Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Завершення дипломування у соціологів: на що спрямовані професійні компетенції майбутніх бакалаврів

10 травня 2019 р. на кафедрі «Економіки підприємства та соціальних технологій» студенти 4-го курсу (група СТД-41) спеціальності “Соціологія” звітували про готовність до захисту бакалаврських дипломних робіт.

Присутні під час звітування доценти кафедри Москаленко Л.М. і  Ромащенко О.С. дали оцінку кожній роботі студента, відзначили основні недоліки робіт, поставили завдання щодо їх усунення до 1 червня 2019 року. Були дані вичерпні відповіді на запитання студентів: про підготовку презентаційних матеріалів до захисту, змісту доповіді під час захисту тощо.

Як відомо, бакалаврська дипломна робота  розкриває всі професійні знання і навички, що  набули студенти під час навчання. Традиційно, теми дипломних робіт відображають сучасні проблеми суспільства в умовах переходу до цифрової економіки та посилення значущості людського капіталу. Ґрунтовні соціологічні дослідження, які містяться у роботах, проведені у відповідності до запитів компаній-роботодавців та безпосередньо пов’язані з найбільш актуальними суспільними викликами. Цьогорічні бакалаврські дослідження наших соціологів присвячено таким проблемам, як: «Мотиви та стимули трудової діяльності: соціологічний аспект», «Проблеми та перспективи трудової міграції в сучасному суспільстві», «Конфлікт як соціальне явище та його прояв у професійній діяльності», «Особливості гендерної культури України: соціологічний аспект» та «Вплив медіа сфери на гендерну ідентичність».

З метою професійної обробки і аналізу даних в дипломну роботу включено обов’язковий розділ, в якому студенти використовують практичні навички використання  сучасного програмного продукту  «ОСА». Програма «ОСА» дозволяє не тільки швидко і чітко обробити інформацію, а й ґрунтовно і яскраво її узагальнити, а також зробити достовірності прогнози і змістовні презентації. Зазначимо, що в навчальній лабораторії соціально-економічних досліджень встановлено ліцензовані версії найкращих програмних продуктів для соціологів.

Проведені соціологічні дослідження наших бакалаврів будуть сприяти вирішенню нагальних соціальних проблем в Україні.

Оцініть новину:
22

Читайте також

Основою навчання у Державному університеті телекомунікацій залишається впровадження інноваційних досягнень з різних областей знань, зокрема з теорії к..
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг» в Навчально-науковому інституті Менеджменту та підприємницт..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.


Переглядів: 171
^