Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Знання з міжнародної економіки як важливий елемент професійної компетентності бізнес-фахівця

Я завжди стверджував, що закони економіки –
це закони життя.

Філіп Уікстид (1844–1927),
британський економіст

 

Навчальна дисципліна «Міжнародна економіка» є важливою складовою у підготовці фахівців – економістів та маркетологів.

Її основне призначення полягає у формуванні економічного світогляду майбутніх фахівців. Особливого значення вона набуває в сучасних умовах господарювання,зокрема, за стирання кордонів, взаємопроникнення економік країн світу, інтенсивної диджиталізації та цифровізації суспільних та економічних процесів.

Саме тому цілком виправданим і значущім є викладання цієї дисципліни професорами й доцентами кафедри «Економіки підприємств та соціальних технологій», які старанно й ретельно формують її навчально-методичне забезпечення відповідно вимог Інноваційного змісту навчання ДУТ. Так, викладачі головну увагу приділяють розвитку у студентів 3 курсу практико орієнтованих компетенцій щодо розуміння світо господарських процесів загалом та місця економіки України в них зокрема. Для цього застосовуються сучасні методи навчання: case – study, workshop, collaborative learning, hakaton, students hab тощо. Вони дозволяють максимально розкрити творчий потенціал студентів  економічних спеціальностей, сприяють закріпленню знань і формуванню зв’язків з іншими спорідненими дисциплінами, утворюють рухому базу для подальшого навчання та професійного розвитку.

Отже, сьогодні неможливо уявити високопрофесійного фахівця з бізнес-освітою без знань в сфері міжнародної економіки! Тому можна стверджувати, що й в цьому контексті Державний університет телекомунікацій та кафедра економіки підприємств та соціальних технологій йде в ногу з часом, забезпечуючи підготовку своїх студентів відповідно до викликів сьогодення!

Оцініть новину:
45

Читайте також

Відповідно до наказу ректора Державного університету телекомунікацій№ 454 від 10жовтня 2019 року та з метою поглиблення, розширення й оновлення профес..
На кафедрі фізики щотижня для студентів 1-го курса проводяться занятия гуртка з фізики. На ціх заняттях зацікавлені у підвищенні рівня знань з фіз..
Партнер кафедри телекомунікаційних технологій запрошує на роботу спеціалістів з ВОЛЗ. Вимоги: Знання принципів побудови мереж ВОЛЗ; Досвід робо..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!


Переглядів: 326
^