XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Практика як необхідна умова підготовки висококваліфікованого економіста

11:17, 20-02-2021

Одним з пріоритетних вимог потенційних роботодавців сьогодні є професійна компетентність працівника. Проходження практики дозволяє студенту оцінити рівень своєї компетентності та визначити необхідність його коригування в процесі навчання у вищому навчальному закладі.

15 лютого 2021 року студенти 2-го курсу спеціальності «Економіка» приступили до проходження Ознайомчої практики на підприємствах України. Багатьох студентів групи ЕКД-21 гостинно до себе прийняла компанія – партнер кафедри Економіки ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитсервісгрупп».

Метою ознайомчої практики є закріплення і розширення знань, отриманих студентами в університеті; придбання необхідних практичних навичок роботи за фахом; оволодіння провідними методами управління бізнесом. Однією з основних форм професійної підготовки студента є практика, оскільки саме в період роботи на реальному підприємстві закріплюються базові професійні уміння економіста, отримані ним в процесі теоретичного освоєння освітньої програми, і формуються специфічні професійні вміння. У тому числі в рамках проходження практики студенти набувають практичного досвіду в сфері діяльності підприємств різних сфер, передусім сфери ІТ.

Головним фокусом ознайомчої практики є дослідження економічних особливостей функціонування сфери інформації і телекомунікацій в Україні в цілому та поглиблене вивчення  особливостей господарчої діяльності окремого підприємства. Після проходження ознайомчої практики студенти будуть вміти:

  • збирати і аналізувати інформацію, пов’язану з економічною діяльністю, організаційним, економічним та правовим забезпеченням діяльності підприємств
  • оцінювати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на функціонування підприємств  ІТ галузі в Україні та закордоном;
  • аналізувати фінансові результати діяльності підприємств сфери інформації та телекомунікацій або інших підприємств, які функціонують у динамічному бізнесі;
  • обґрунтовувати напрями розвитку інформаційно-телекомунікаційних підприємств на принципах корпоративної соціальної відповідальності.

Практика, безумовно, сприяє розвитку самостійної роботи. В процесі проходження практики студенти вчаться самостійно відбирати і систематизувати інформацію в рамках поставлених перед ними завдань.

Відправляючи на ознайомчу практику наших студентів, ми висловлюємо сподівання, що вони продемонструють високий рівень теоретичної підготовки та отримують перше практичне хрещення в обраній професії!

Читайте також
17:44, 19-02-2021

Про кафедру

Кафедра Економіки

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Переглядів: 282