XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Чому потрібно вивчати системний аналіз?

08:47, 10-11-2017

Для того, щоб усвідомити, навіщо вивчати системний аналіз, потрібно спочатку зрозуміти, що він собою являє і навіщо потрібен?

Що ж таке системний аналіз?

Розглянемо це питання на прикладі роботи інформаційної системи підприємства. Інформаційна система, згідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 2382:2015, – це система обробки інформації разом із відповідними організаційними ресурсами, такими, як людські, технічні та фінансові, які надають і розподіляють інформацію.

Виходячи із вказаного означення, інформаційна система підприємства включає такі основні елементи, як інформаційні потоки (інформація, дані бази даних, сховища документів тощо і відповідне програмне забезпечення), технічні засоби, кадрові ресурси, керівництво.

Зрозуміло, що для роботи інформаційної системи потрібні спеціалісти, які забезпечують роботу її складових. Кожен спеціаліст має доступ до обмеженої частини системи, а отже, має різне уявлення про систему. Наприклад, програміст бачить тільки роботу програмного забезпечення підприємства, системний адміністратор – організацію роботи та налаштування комп’ютерного обладнання, бухгалтер – фінансово-економічний стан підприємства тощо.

Задачею керівника підприємства є прийняття рішень. Але для прийняття рішень потрібно не просто володіти інформацією (звіти) від різних підрозділів, але й розуміти, як ця інформація поєднана між собою. І це лише половина справи, оскільки стосується тільки внутрішньої інформації. Утім, кожне підприємство працює для задоволення певних потреб ринку і залежить від його кон’юнктури (ситуації на ринку, яка визначається різноманітними складними економічними показниками). Крім цього, жодна фірма не існує окремо від суспільства чи держави, а отже, потрібно враховувати також суспільно-політичні фактори і тенденції. Якщо підприємство має досить великі розміри, то вказані задачі є не тільки досить складними, щоб їх виконувати одноосібно керівнику підприємства, але і потребують знання спеціальних методів, засобів і програмного забезпечення.

Це все привело до виникнення в сучасній науці такого напряму, як Системний аналіз і появи нової професії – системного аналітика. Ця людина на відміну від програміста, системного адміністратора чи бухгалтера, бачить усе підприємство в цілому, як взаємопов’язану інформаційну систему, яка працює в середовищі кон’юнктури ринку, у конкретних суспільно-політичних умовах. Обов’язком системного аналітика є забезпечення підтримки прийняття рішень керівництвом, аналіз вимог до інформаційної системи та постановка завдань по її розвитку.

Ураховуючи потреби у спеціалістах вказаного типу, в Державному університеті телекомунікацій у 2016 році була створена кафедра Системного аналізу і ліцензована спеціальність 124 – Системний аналіз.

Навчаючись за цією спеціальністю на кафедрі Системного аналізу Державного університету телекомунікацій, ви зможете:

 • отримувати поглиблену професійну підготовку з англійської мови протягом всього часу навчання;
 • вивчити основи економіки та ведення власного бізнесу;
 • вивчити методи і засоби ділового спілкування;
 • пройти професійні курси і отримати сертифікати провідних вендорів, таких як Hewlett Packard, Cisco, InterSystems Cache, ІВМ;
 • навчитися професійно програмувати на найбільш затребуваних сучасним ринком праці мовах: C++, C#, PHP та JavaScript;
 • отримати глибокий рівень підготовки з проектування додатків до баз даних та систем управління підприємством;
 • отримати високий рівень володіння технологіями аналізу даних і знань;
 • користуватися безкоштовним WI-FI на території університету;
 • харчуватися у столовій за доступними цінами;
 • відвідувати спорт- та фітнес- зали;
 • навчатися на військовій кафедрі університету.

Якщо вам подобається обробляти інформацію, ви хочете бути сучасним та успішним, отримати прогресивну, орієнтовану на майбутнє професію, – ваш вибір: спеціальність «Системний аналіз» у Державному університеті телекомунікацій.

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Системного аналізу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 124, Системний аналіз за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 124, Системний аналіз на контрактній основі складає 16500 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (24 600 грн. на рік), КНЕУ (27 200 грн. на рік) та КНУ ім. Т.Шевченка (35 300 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Системного аналізу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, Oracle, Inter Systems, Lifecell, Hewlett Packard, Cisco, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Системного аналізу. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Центр Бізнес-Технологій, Інститут проблем штучного інтелекту, Центральний державний електронний архів України, Інформаційні судові системи та інших приватних та державних підприємствах і організаціях на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Системного аналізу

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Системний аналіз

Спеціальність «Системний аналіз» готує фахівців в галузі інформаційних технологій, які проводять аналіз бізнес-процесів підприємств, проектують та розробляють бази даних, програмне та технічне забезпечення, впроваджують і підтримують роботу інформаційних систем. Поєднання ґрунтовних знань інформаційних технологій, програмування, математики та економіки з умінням проводити аналіз діяльності підприємств, в тому числі з застосуванням Data Science та Business Intelligence, дають можливість нашим випускникам успішно працювати в аналітичних та ІТ  відділах широкого кола підприємств та установ.

Спеціалізація: Системний аналіз

Спеціальність «Системний аналіз» готує фахівців в галузі інформаційних технологій, які проводять аналіз бізнес-процесів підприємств, проектують та розробляють бази даних, програмне та технічне забезпечення, впроваджують і підтримують роботу інформаційних систем. Поєднання ґрунтовних знань інформаційних технологій, програмування, математики та економіки з умінням проводити аналіз діяльності підприємств, в тому числі з застосуванням Data Science та Business Intelligence, дають можливість нашим випускникам успішно працювати в аналітичних та ІТ  відділах широкого кола підприємств та установ.

Переглядів: 7 275