XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Запрошуємо до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Системний аналіз в бізнесі та управлінні»

21:23, 06-04-2021

Шановні студенти, викладачі, науковці та фахівці в галузі системного аналізу та ІТ-технологій!

Кафедра системного аналізу запрошує прийняти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В БІЗНЕСІ ТА УПРАВЛІННІ», яка відбудеться 21-22 квітня 2021 року.

Форма проведення конференції: заочна, дистанційна.

Участь у конференції та публікація в електронному збірнику тез: безкоштовно.

Кінцевий термін подачі матеріалів: 19 квітня 2021 р.

E-mail: sabm.dut@gmail.com

 

МЕТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • представлення та обговорення результатів сучасних наукових досліджень і практичних досягнень в області розробки методів, моделей та технологій системного аналізу, які застосовуються при вирішенні різноманітних бізнес-задач та в управлінні;
 • виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді, сприяння її успішному кар'єрному старту і професійному росту, підвищення ефективності самостійної роботи.

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Математичні методи системного аналізу та управління.
 2. Моделі та методи системного аналізу в технічних і соціально-економічних системах.
 3. Інформаційні технології в задачах управління.
 4. Автоматизація управління бізнес-процесами.
 5. Системний аналіз в навчальному процесі та управлінні вищою школою.
 6. Технології Business Intelligence.
 7. Data Science.
 8. М’які обчислення та нечітка логіка в задачах управління.

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Державний університет телекомунікацій
 • Центр бізнес технологій
 • Інститут проблем штучного інтелекту
 • Державна наукова установа Інститут освітньої аналітики
 • Центральний державний електронний архів України

 

Для участі в конференції необхідно надіслати на поштову скриньку конференції sabm.dut@gmail.com файл тез доповіді (див. вимоги до оформлення). В тексті та темі листа обов’язково вказати номер секції!

Шаблон файлу можна завантажити за посиланням: Шаблон тез доповіді

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. Відповідальність за зміст та якість поданих тез несуть автори.

При підготовці тез учасники конференції повинні дотримуватися академічної доброчесності. Зокрема, неприпустимо видавати чужі ідеї за свої, запозичувати текстові фрагменти без оформлення відповідних посилань на джерела тощо.

Тези, які не відповідають вимогам оформлення, містять академічний плагіат, розглядатися не будуть.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Обсяг тез: 1-2 сторінки А4.

Мова: українська або англійська.

Назва файлу: Прізвище_Ініціали_Секція_№.docx (або doc). Вказується тільки ПІП 1-го автора.

Параметри тексту: Шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1; усі поля – по 2 см; орієнтація – книжкова; сторінки – без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Структура тез:

Назва тез доповіді – до 10 слів, стиль шрифту – кегль 14; жирний (Bold), всі прописні; без абзацного відступу; вирівнювання – по центру; відбивки зверху і знизу – 12 пт.

Інформація про автора (співавторів):

 • ПІП (стиль шрифту – кегль 11; жирний курсив Bold Italic), науковий статус автора (д.т.н., к.т.н., аспірант, студент), посада та місце роботи (підрозділ, навчальний заклад, установа): стиль шрифту – кегль 11; курсив (Italic); без абзацного відступу; вирівнювання – по центру; відбивки зверху і знизу – 0 пт;
 • після останнього автора додається пустий рядок.

Основний текст: відступ 1-го рядка абзацу – 1,25 см; вирівнювання – по ширині; відбивки зверху і знизу – 0 пт. Вміст основного тексту:

 • постановка задачі та її актуальність;
 • мета дослідження;
 • результати дослідження;
 • висновки та перспективи.

Список посилань: назва “Список посилань” стиль шрифту – жирний (Bold); кегль 12; без абзацного відступу; вирівнювання – по центру; відбивки зверху і знизу – 12 пт; список посилань (до 4 джерел): нумерований список; вирівнювання – по ширині; виступ 1-го абзацу – 0,63 см; відбивки зверху і знизу – 0 пт.

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Системного аналізу

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Системний аналіз

Спеціальність «Системний аналіз» готує фахівців в галузі інформаційних технологій, які проводять аналіз бізнес-процесів підприємств, проектують та розробляють бази даних, програмне та технічне забезпечення, впроваджують і підтримують роботу інформаційних систем. Поєднання ґрунтовних знань інформаційних технологій, програмування, математики та економіки з умінням проводити аналіз діяльності підприємств, в тому числі з застосуванням Data Science та Business Intelligence, дають можливість нашим випускникам успішно працювати в аналітичних та ІТ  відділах широкого кола підприємств та установ.

Спеціалізація: Системний аналіз

Спеціальність «Системний аналіз» готує фахівців в галузі інформаційних технологій, які проводять аналіз бізнес-процесів підприємств, проектують та розробляють бази даних, програмне та технічне забезпечення, впроваджують і підтримують роботу інформаційних систем. Поєднання ґрунтовних знань інформаційних технологій, програмування, математики та економіки з умінням проводити аналіз діяльності підприємств, в тому числі з застосуванням Data Science та Business Intelligence, дають можливість нашим випускникам успішно працювати в аналітичних та ІТ  відділах широкого кола підприємств та установ.

Переглядів: 1 949