Державний Університет Телекомунікацій

Трудові суперечки, їх юридичне значення і наслідки

4 грудня 2017 року відбулося відкрите лекційне заняття доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій Молдавчук Н.М. з дисципліни «Правове регулювання трудової діяльності» для студентів навчальної групи ПТБ-21 напрямку підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Доцент кафедри ПТБД Молдавчук Ніна Миколаївна зі студентами опрацьовувала проблематику конфліктів та спорів у трудових відносинах, шляхи їх вирішення та їх правові наслідки.

Кульмінацією заняття стала жива дискусія щодо передумов конфліктів та спорів у трудових відносинах та пошуку системи правильних рішень щодо їх недопущення з метою забезпечення стабільності розвитку та функціонування підприємства.

Формою проведення заняття було обрано комбіновану модель проведення заняття, що поєднує викладення теорії та моделювання конкретної життєвої ситуації щодо операційної діяльності підприємства, створеної з метою прийняття управлінського рішення в конкретних господарських обставинах для формування у студентів практичних навичок зі спеціальності.

Студенти легко сприйняли бізнес-гру, активно включилась у вирішення задачі. В результаті заняття студенти набули практичних навичок з аналізу життєвої ситуації, виокремлення юридично значущих складових та пошуку можливих варіантів рішень з прогнозуванням їх юридичних наслідків.

Викладач продемонструвала високий рівень педагогічної майстерності та вміло спрямовував аудиторію до вирішення поставленої задачі.


Документи

Оцініть новину:
1

Читайте також

ВИМОГИ:L1-ITO IT – L1 Support Engineer (3 persons hiring in February)Job purposeMonitoring alarms and performance of complex Telecom BSS systems..
Як ми вже знаємо, створення нанорозмірного стану відбувається на кордоні живої та неживої природи. Нанотехнології, збірка нанокомп'ютерів і нанома..
31 січня 2018 року на кафедрі української мови Державного університету телекомунікаційвідбувся методичноий семінар на тему:“Уявлення про скрайб-..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 366
^