XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Дистанційне навчання – якісна форма організації навчального процесу з необмеженими можливостями

15:44, 20-03-2020

Сучасні підходи до навчання вимагають застосування найбільш ефективних способів накопичення та отримання знань. Поряд з традиційними формами отримання освіти – очної та заочної – все більшого поширення набуває така інноваційна форма, як дистанційне навчання.

Особливе значення зазначена форма навчання набуває у разі, коли застосовувати традиційні форми організації навчального процесу не має можливості. Зокрема, в умовах епідемії коронавірусу COVID-19, якісна організація навчального процесу у вищому навчальному закладі - справа честі!         Державний університет телекомунікацій, який і в природніх умовах, широко використовує дистанційні засоби в освітньому процесі, в умовах, що склалися, розширює перелік послуг, які надаються для студентів, максимально адаптуючи сучасні програмні продукти для виконання широкого спектру навчальних завдань дистанційно, не лише не порушуючи графік навчального процесу, але й підвищуючи його якість, використовуючи широкі можливості комп'ютерних технологій. Студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з 13.03.2020 року, на період карантину, перейшли на дистанційне навчання.

Зазначимо, що дистанційна форма навчання має додаткові переваги: ​​це можливість студентів вивчати дисципліну за індивідуальним планом та регулювати час і швидкість вивчення матеріалу; вибір найбільш прийнятного для себе носія інформації; простота і зручність модернізації програм навчання; можливість отримання необхідних консультацій, читання лекцій та атестації студентів з використанням програм, що дають можливість практично постійного контакту з викладачем у режимі поточного часу, використовуючи інтернет. Дистанційне навчання дуже мобільне і в просторі. При дистанційній формі освіти студенти отримують практично необмежений за часом доступ у віртуальне середовище навчання, в якому розташовуються всі навчальні матеріали (тексти лекцій, матеріали для практичних занять, завдання для контрольних і курсових робіт, питання і тестові завдання для самостійної перевірки знань, завдання для модульних контрольних робіт, індивідуальні завдання для написання дипломних робіт тощо). Студенти мають можливість слухати і читати лекції, листуватися і спілкуватися on-line з викладачами та однокурсниками, отримувати консультації персонального куратора.

Однією з дистанційних навчальних технологій, яку Державний університет телекомунікацій рекомендує застосовувати студентам спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», є модульна об'єктно динамічна навчальна система Moodle, яка спрямована, головним чином, на якісну організацію співпраці між викладачами та студентами. Система Moodle тривалий час  застосовується в Університеті для підтримки контактного навчання та представляє собою автоматизовану, засновану на комп'ютерних і Інтернет-технологіях, систему управління навчанням з відкритим кодом. Використання електронних навчальних ресурсів, розроблених в Moodle, дає цілий ряд переваг: - дозволяє ефективніше організувати навчальний процес в цілому та самостійну роботу студентів зокрема; - дає можливість зацікавити студентів за допомогою використання нових технологій і форм організації навчального процесу; - надає можливість розвивати загальнокультурні і професійні компетенції студентів; - дає можливість підвищити рівень освітнього потенціалу студентів та якості освіти; - підсилює соціальну і професійну мобільність студентів, їх підприємницьку і соціальну активність, кругозір і рівень самосвідомості; - сприяє збереженню та накопиченню знань, що надаються освітнім середовищем. Очевидно, що при правильній організації інтегроване навчання має забезпечити високу якість освіти. Система Moodle організована як набір модулів, що дозволяє гнучко додавати або видаляти елементи. Система Moodle добре вписується в концепцію активного навчання, яка передбачає активну взаємодію всіх учасників навчального процесу. Moodle є інформаційною системою, орієнтованої на західну модель освіти: вивчення однієї дисципліни великою кількістю (груп) студентів. Одна з переваг системи Moodle, закріплена в її
назві – модульність, дозволить не лише керувати значними контингентами студентів, але й здійснювати контроль за їх навчанням.

 

Шановні студенти!

Пам’ятайте, вчасно виконане та здане завдання – це позитивна оцінка під час підсумкової атестації! Тому, бажаємо Вам успіхів та ефективної роботи в системі Moodle за посиланням: http://dl.dut.edu.ua/!

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Переглядів: 1 434