XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ 2021: 10 причин чому варто навчатися на спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

11:31, 10-07-2020

Щорічно випускники шкіл, коледжів та технікумів стоять перед однією із нелегких задач, а саме – вибору своєї майбутньої професії. У сучасному інноваційному світі потрібні висококваліфіковані спеціалісти, які вміють працювати до вимог сьогодення, вирішувати складні професійні завдання та впроваджувати й реалізовувати інновації в діяльність підприємств, компаній тощо. Виходячи з цього та оперуючись результатами анкетного опитування було встановлено 10 причин чому варто навчатися на спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Державному університеті телекомунікацій:

1. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», порівняно з іншими спеціальностями, є 3-х блочною, тобто це дає можливість випускнику працювати як у міжнародних, приватних організаціях, так і в державних установах, обіймаючи будь-яку професію фінансово-економічного, управлінського, організаційного, маркетингово-логістичного, торговельного та біржового спрямування, а також бути засновниками власної справи за будь-яким видом економічної діяльності.

2. Практичні заняття по спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Державному університеті телекомунікацій проходять із залученням практиків-виробників та власників бізнесу, які безпосередньо передають студентам власний досвід роботи в організаціях та тій чи іншій посаді.

3. Навчання студента за спеціальністю починається не з третього, а першого року навчання, зокрема на 1-2 курсах за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Державному університеті телекомунікацій для професійної та практичної підготовки студентам викладаються дисципліни: «Основи підприємництва», «Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Правові основи бізнесу», «Товарознавство на ринку товарів та послуг».

4. Студентам спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Державному університеті телекомунікацій викладаються дисципліни, що формують у них soft-skills:

  • «Групова динаміка та комунікації», що дозволяє студенту – майбутньому підприємцю – вільно спілкуватися не лише з окремою особистістю, а й одночасно з групою людей, використовувати прийоми та методи для вирішення проблемних ситуацій, що є необхідною умовою для ефективного провадження підприємницької діяльності;
  • «Ділові комунікації», яка формує у студентів необхідні теоретичні та практичні знання щодо особливостей усної та письмової ділової комунікації; уміння та навички правильно висловлювати свої думки під час усної/писемної ділової комунікації з метою отримання бажаного результату під час бізнес-перемовин;
  • «Засади відкриття власного бізнесу» розкриває організаційно-правові форми існування бізнесу, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності;
  • «Хмарні технології» дозволяє майбутньому фахівцю здійснювати комунікацію із співробітниками, працювати над бізнес-проєктами, обробляти масиви даних, взаємодіяти з клієнтами і з державою, використовуючи  програмні засоби загальнодоступних хмар;
  • «Штучний інтелект» допомагає прогнозувати та приймати рішення в умовах невизначеності та, у разі браку даних, студенти отримають навики з моделювання ситуації та прийняття рішень. Бізнес-аналітика, заснована на штучному інтелекті, забезпечує аналіз даних в режимі реального часу. Навіть не маючи навичок програмування, підприємець може здійснити прогнозне моделювання.

5. Теоретична підготовка по спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ґрунтується на результатах останніх наукових досліджень та наукових розробок, враховує нормативно-правові аспекти та зміни, які постійно оновлюються в області провадження підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою урахування сучасних тенденцій розвитку економіки та ефективного функціонування господарюючих суб’єктів в умовах сьогодення.

6. Закріплення теоретичних знань, формування вмінь та навичок у випускника для розуміння принципів роботи й здатності одразу по закінченню університету виконувати свої обов’язки,  безперечно надає йому переваги у працевлаштуванні, впевненість у тому, що він є затребуваним на ринку праці, чого студент набуде, навчаючись саме на спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в Державному університеті телекомунікацій. Саме тому, навчальний процес побудовано таким чином, що теоретичні знання закріплюються на практичних заняттях, які становлять більше 50% від загальної кількості годин за дисципліною. Практичне опрацювання відбувається у лабораторії - «Онлайн лабораторія бізнесу», яка оснащена обладнанням останнього покоління.

7. Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тісна співпраця, регулярні зустрічі та обговорення з компаніями-партнерами кафедри дозволяють швидко реагувати на зміни на ринку праці щодо компетенцій фахівців й щорічно оновлювати, вносити зміни до освітніх програм відповідно останніх сучасних вимог.

8. Співпраця кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з ТОВ «М.Е.ДОК» та ТОВ «ПРОКОМ» надає можливість студентам під час навчання отримати сертифікати, що порівняно з іншими закладами вищої освіти, дає можливість випускникам Державного університету телекомунікацій бути конкурентним на ринку праці та отримати перше високооплачуване робоче місце.

Вивчення дисципліни «Організація комерційної діяльності» передбачає, що студент має опанувати прикладне рішення «BAS ERP» для того, щоб отримати практичні навички використання ERP-систем в управлінні підприємством, управління торговельною діяльністю, а також контурів прикладного програмного рішення для вирішення різних завдань управління в процесі провадження підприємницької діяльності. 

В результаті вивчення дисципліни «Інформаційні системи та технології в підприємництві та торгівлі» студенти оволодіють базовими принципами та особливостями використання прикладного рішення «1С: Підприємство: «Бухгалтерія 8 для України», що дозволяє їм істотно підвищити рівень своїх професійних знань та умінь. 

Дисципліна «Організація ведення бізнесу» базується на широкому практичному використанні програмного забезпечення M.E.DOC, в результаті вивчення її студенти отримують знання і практичний досвід роботи в M.E.DOC за такими розділами: налаштування програми, заповнення відомостей підприємства, довідкова інформація, підготовка довідників і завантаження класифікаторів, налаштування підсистеми нарахування заробітної плати, товарні, касові, банківські операції, формування звітів і їх аналіз та ін.

9. Слід відмітити, що близько 20% матеріалу по дисциплінам кафедри за дисциплінами циклу професійної підготовки, студентам надається англійською мовою. В результаті, студент за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» по закінченню навчання володіє англійською мовою на рівні міжнародного стандарту - В2.

10. Невід’ємною практичною складовою підготовки студентів є проходження практики, проведення яких проходить у компаніях-партнерах кафедри, що дозволяє вивчити та опанувати специфіку роботи на підприємствах на практиці й одночасно підвищити інтерес до навчання студентів.

Впродовж навчання студенти проходять практики:

  • на другому курсі – ознайомчу практику у ТОВ «ЛіГа», ЦСН ТОВ «ПРОКОМ»;
  • на третьому курсі – виробничу практику у ТОВ «Хоум Індивідуал»;
  • на четвертому курсі – переддипломну практику у ТОВ «Атем Груп».

 

У разі виникнення питань щодо вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність», а також навчання, звертайтеся, із задоволенням надамо відповіді та роз’яснення:

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ptbd_dut@ukr.net

Завідувач кафедри - Гавриш Оксана Миколаївна,
тел. 095-815-54-68

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» складає 17 950 грн. на рік, що значно нижче ніж у НАУ (24 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено сім договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ТОВ «ПРОКОМ» та ТОМ «М.Е.ДОК», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індивідуал», Brightstyle import LP, Abital LP на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Переглядів: 1 587