XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Академічна доброчесність – необхідна умова якісного освітнього процесу в Державному університеті телекомунікацій

11:39, 12-12-2020

Академічна доброчесність, плагіат, самоплагіат, всі ці питання дуже активно обговорюються науковцями як України, так і світу. Великий інтерес науковців до принципів академічної доброчесності, пояснюється насамперед стрімким розвитком технологій передання інформації, розвитком науки, та необхідністю швидкого обміну новими знаннями.

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Академічна доброчесність базується на таких цінностях як: чесність, правда, прозорість, повага до інших, довіра, підзвітність, справедливість,  рівність та соціальна справедливість, демократичне управління, якісна освіта, самовдосконалення та вдосконалення системи.

В Державному університету телекомунікацій впроваджено в освітній процес Кодекс Академічної доброчесності, метою якого є забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті, формування високої академічної культури, підвищення позитивного іміджу та ділової репутації Університету у вітчизняному та європейському освітньому просторі. Зазначено, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, здобувачі освіти, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

З метою поширення практичних знань і навичок з  основних принципів академічної доброчесності в Державному університеті телекомунікацій проводяться тренінги, семінари, конференції, проводиться анкетування. В Державному університеті телекомунікацій постійно працює Комісія з питань академічної доброчесності під керівництвом проректора з наукової роботи, доктора технічних наук, професора Беркман Любові Наумівни.

Державний університет телекомунікацій популяризує цінності, норми та принципи академічної культури та доброчесності серед університетської спільноти. Всі учасники освітнього процесу підписують декларації про академічну доброчесність.

Щоб впевнитись у дотриманні правил та принципів академічної доброчесності, студенти своєчасно представляють курсові та бакалаврські роботи на кафедру Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для перевірки на плагіат. Викладачі кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності також надають свої наукові розробки для перевірки на плагіат. Перевірка наукових робіт на плагіат здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт (авторефератів, дисертацій, монографій, наукових статей), кваліфікаційних робіт (бакалаврських, магістерських робіт, курсових робіт (проектів)), навчально-методичних матеріалів (підручників, навчальних посібників) здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Державного університету телекомунікацій з використанням технічних засобів.

Всі учасники освітнього процесу повинні дотримуватись етичних принципів, академічної доброчесності та нести відповідальність за їх порушення.

Впроваджений в університеті Інноваційний зміст навчання, відповідальність і зацікавленість студентів у своїх знаннях, характер рівної взаємодії між викладачами та студентами дає поштовх до творчої продуктивної діяльності молодих науковців з дотриманням принципів академічної доброчесності!

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Переглядів: 1 373