XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Активна видавнича діяльність, в якості найважливішого інструменту позиціонування спеціальності підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

15:54, 15-01-2021

Не дивлячись на всі перипетії та складності які приніс нам 2020 рік викладачі кафедри в повній мірі змогли реалізувати своє прагнення надавати необхідні знання для вирішення найбільш актуальних проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

За 2020 рік було видано 3 монографії та 7 навчальних посібників, але основний акцент незмінно робиться на публікації фундаментальних праць з пріоритетних напрямів наукових досліджень, що відображає орієнтацію кафедри на підвищення наукоємності навчального процесу.

Таким чином за рік було опубліковано 65 наукових праць з них 33 науково-публіцистичних статті у фахових виданнях, також 3 в базах Scopus, Web of Science і 32 тези науково-практичних конференцій.

 • Zghurska О. et al., The mechanism of effective implementation of strategies for diversification of agro-industrial enterprises of Ukraine. International Journal on Emerging Technologies 11(5): 170-179 (2020).  (ISSN NO. (Print): 0975-8364, (Online): 2249- 3255) (Scopus, Web of Science).
 • Zghurska О. Strategic innovative benchmarks of Ukrainian agro-industrial enterprises in the conditions of information society. Journal of Hygienic Engineering and Design (Food Production and Processing). V. 32. 2020. 125-138. (ISSN NO. (Online): 1857-8489)). (Scopus,Web of Science).
 • Zghurska О. et al., Formation of market-oriented enterprises’ management system in the direction of intensification of innovative processes. Journal of Hygienic Engineering and Design (Food Production and Processing). V. 33. 2020. (ISSN NO. (Online): 1857-8489)). (Scopus, Web of Science).

Публікації орієнтовані не тільки на студентів спеціальності, але і на більш широку аудиторію читачів. Подібний комплексний підхід до видавничої діяльності дозволяє кафедрі Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності виконувати не тільки освітню, але і просвітницьку функцію, що відповідає вимогам Державного університету телекомунікацій.

 • Гавриш О. М., Федюнін С. А., Мартиненко М. О. Бізнес-планування та його роль в стратегічному управлінні підприємств зв’язку. Збірник наукових праць «Економічний простір». 2020. № 156. С. 120–123.
 • Гавриш О. М., Мартиненко М. О. Роль стратегічного розвитку в організації торгівлі: інноваційний аспект. Научный взгляд в будущее. 2020. Том 2. № 18. С. 24–29.
 • Гавриш О. М., Федюнін С. А. Ризики при здійсненні біржової діяльності: сутність, види та можливі шляхи попередження. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №2 (68) / 2020. С. 185–190.
 • Гавриш О. М., Федюнін С. А. Роль брокера під час здійснення торговельних операцій на біржі. Інтелект ХХІ. 2020. № 2 ‘2020. С. 50–54.
 • Гавриш О. М., Пильнова В. П., Капелюшна Т. В., Лобань О. О. Інтернет-торгівля: особливості реалізації товару за допомогою інтернету. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130.
 • Гавриш О. М., Балановська Т. І., Виржиковська Б. Формування та розвиток цифрової компетентності працівників як складова антикризового управління організацією. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2020. №(31). С. 97–106.
 • Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., Пильнова В.П. Діагностика та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8379.
 • Гавриш О.М., Пильнова В.П., Мартиненко М.О. Інтернет-трейдинг та практичне використання торгового терміналу BiteTrade під час здійснення біржових операцій. Приазовський економічний вісник. 2020. № 6 (23). С. 123–131.
 • Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. Проблеми неформального інвестування інноваційного підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8463.
 • Гавриш О.М., Пильнова В.П., Пісковець О.В. Інноваційне підприємництво: сутність, значення та проблеми в сучасних умовах функціонування. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 109–113.
 • Гавриш О.М., Згурська О.М., Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. ІТ-послуги як обє’кт  міжнародної торгівлі. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2020. № 11 (43). Т. 3. С. 22–30.
 • Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., Пильнова В.П. Планування торговельної діяльності підприємств на міжнародних ринках. Підприємництво і торгівля. 2020. Вип. 27. С. 21–25.
 • Гавриш О. М., Мартиненко М.О. Особливості інновацій в системі технічного регулювання сфери торгівлі. Підприємництво і торгівля. 2020. Вип. 28. С. 68–78.
 • Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., Пильнова В.П. Формування системи управління підприємницькими ризиками. Інвестиції: практика та досвід. 2020. С. 51–57.
 • Гужавіна І.В. Сьомкіна Т.В., Згурська О.М. Фінансовий контролінг в системі управління торговельним підприємством. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 11-14
 • Згурська О.М., Сьомкіна Т.В., Гужавіна І.В. Фундаментальні тренди розвитку світової біржової торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 5 - 9.
 • Сьомкіна Т.В., Гужавіна І.В., Згурська О.М Методологічні засади управління прибутком торгівельного підприємства Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2020. - № 1(31). - C. 107-113.
 • Згурська О. М., Сьомкіна Т.В. Цінові тенденції на національному ринку агропромисловості. Агросвіт. 2020. № 8. С.8–14.
 • Згурська О. М., Сьомкіна Т.В. Фінансовий стан вітчизняних підприємств АПК та особливості діяльності на фондовому ринку. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 23–27.
 • Згурська О.М., Сьомкіна Т.В. Стан інноваційно-інформаційного розвитку агропромислових підприємств. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». 2020. С. 35-48.
 • Пильнова В.П. Капелюшна Т.В. Пісковець О.В. , Організація експорту товарів суб’єктами малого та середнього бізнесу, Агросвіт: наук.-практ. журн. – К., 2020. – Вип. 24. – С. 29-36.
 • Пильнова В.П. Капелюшна Т.В., Новації оподаткування підприємницької діяльності / //Інфраструктура ринку [Електронний науково-практичний журнал]. – К., 2020. – Вип.49. – URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/49-2020
 • Пильнова В.П. Оцінка і контроль кредитоспроможності суб’єктів малого бізнесу / В.П. Пильнова // Інвестиції:практика та досвід : наук.-практ. журн. – К., 2020. – Вип. 2. – С. 43-48.
 • Пильнова В.П. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва: вплив ризиків на фінансову стійкість. Ефективнаекономіка. 2020. №1. – URL: http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=7595
 • Пильнова В.П. Дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості як показник стабільногофінансового стану підприємств/ Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – К., 2020. – Вип.1. – С. 33–38.
 • Пильнова В.П. Розвиток логістичної інфраструктури у водному господарстві // Агросвіт: наук.-практ.журн. – К., 2020. – Вип. 1. – С. 29–36.
 • Згурська О. М. Методика здійснення портфельного аналізу агрохолдингів України: теорія та практика. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2020. Т. 25. Вип. 2 (81). С. 81–86.
 • Мартиненко М.О., Мельнічук Л.В., Вінник І.В. Стратегічні напрямки державного регулювання торговельної діяльності України. Збірник наукових праць «Економічний простір». 2020. № 162. С.
 • Гужавіна І. В. Особливості обліку запасів на торговельних підприємствах. Ефективна економіка. 2020. № 12.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8420
 • Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., Дименко Р.А. Новації оподаткування підприємницької діяльності. Інфраструктура ринку. 2020. №49. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/49-2020
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Переглядів: 393