XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Науковий простір та його роль у підготовці фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

17:19, 25-02-2021

Процес підготовки майбутніх фахівців полягає у багатогранному та всебічному розвитку їх здібностей та можливості пошуку себе у питаннях, як освітніх, так і наукових. Активно реалізуючи інноваційний зміст навчання, розроблений та запроваджений ректором університету - Толубком Володимиром Борисовичем у поєднанні із навчальними планами, сформованими у відповідності зі стандартом освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», дозволяють здійснювати якісну, таку, що основана на компетентнісному підході, підготовку наших студентів.

Значною перевагою навчання для наших студентів ще є те, що приділяється увага науці, зокрема на кафедрі функціонують наукові гуртки: «Світ товарознавства», «ІТ-підприємець», «Сучасні біржові технології». На засіданнях зазначених гуртків студенти обговорюють актуальні питання з методики і практики провадження підприємницької, торговельної, біржової діяльності, з проблем у зазначених сферах та інших напрямів. Результати своїх досліджень студенти в подальшому відображають у тезах й наукових статтях. Для цього в університеті проводяться конференції та випускаються наукові журнали.

З метою залучення студентів до наукового простору та можливості отримання оцінки результатів своїх досліджень, на базі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 11-12 лютого 2021 року проводилася ІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку». Особливо важлива для здобувачів освіти апробація результатів досліджень на конференціях при написанні бакалаврських, магістерських, дисертаційних робіт. Студенти, виступаючи на конференціях отримують досвід наукової дискусії, готують доповіді, вчаться обґрунтовувати свої припущення, тренуються відповідати на питання й розвивати свої думки, що дозволяє у подальшому більш впевнено представляти свої наукові результати під час захисту власних кваліфікаційних робіт. Крім того, зацікавленість наукової спільноти та студентства в зазначеній площині інтересів сприяє подальшому спілкуванню та взаємодії, поширенню та обміну своїми думками, можливості використання (з дотриманням умов академічної доброчесності) методів та технологій, результатів досліджень в освітньому процесі та науковій діяльності.

Для науковців вдала та успішна апробація, можливість обговорення припущень, гіпотез на конференціях дозволяє розширити горизонти дослідження, беручи до уваги зауваження та пропозиції, які вносяться науковцями, практиками, дослідниками в зазначеному колі інтересів, є підґрунтям для достовірних та практичних результатів досліджень.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до нашої конференції та активно приймав участь в обговоренні проблемних та актуальних питань у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності!!!

Збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку», яка проходила 11-12 лютого 2021 р. на базі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій

Читайте також

Про кафедру

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Переглядів: 505