XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кого виховує кафедра Телекомунікаційних систем та мереж?

10:42, 12-11-2018

Сучасний і надійний обмін інформацією визначає потребу в побудові ефективної мережевої інфраструктури, яка повинна задовольняти зростаючі вимоги до зв’язку.

Інженер зв’язку – універсальний спеціаліст, який добре знається як в інженерно-технічних питаннях, так і в програмному забезпеченні. Інженер зв’язку забезпечує користувачам доступ в інтернет, "прокладає" оптико-волоконні мережі, надає послуги IP-телефонії, відповідає за налагодження, експлуатацію, моніторинг мережі, її розвиток, забезпечує якісну і надійну роботу систем, починаючи з проектування до їх фізичного монтажу.

Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із побудови мереж зв'язку наступного покоління, які забезпечують надання повного набору сучасних та перспективних послуг з гнучкими можливостями щодо їх управління, створення універсальної мультипротокольної транспортної мережі з розподіленою комутацією на основі програмних комутаторів, а також мереж доступу, що забезпечують підключення термінальних пристроїв користувача та інтеграцію з традиційними мережами зв'язку.

Формування визначених практичних умінь та навичок студентів здійснюється під час лабораторних та практичних занять, які проводяться на сучасному телекомунікаційному обладнанні та з використанням сучасного програмного забезпечення, для чого робочою програмою навчальної дисципліни передбачено не менше, ніж 50 відсотків навчального часу.

Державний університет телекомунікацій став першим навчальним закладом міста Києва, що має в своєму складі авторизований тестовий центр Pearson VUE (Pearson VUE - Virtual University Enterprises - компанії, мережа центрів якої розгорнута в 175 країнах світу). Ми продовжуємо активну роботу щодо підтвердження міжнародними сертифікатами практичних навичок наших випускників в експлуатації сучасного телекомунікаційного обладнання та використанні останніх версій спеціалізованого програмного забезпечення.

Сертифікати засвідчують рівень знань і умінь студента та видаються відомими міжнародними фірмами в багатьох країнах світу. Наявність сертифікату надає студенту пріоритет та можливість отримання більш престижної та оплачуваної роботи при працевлаштуванні, та можливість працевлаштування за кордоном.

Найчастіше студенти, що поступили в технічний ВНЗ і отримують освіту за цією спеціальністю, не уявляють собі, де і як вони будуть працювати після отримання диплома. Саме тому в Державному університеті телекомунікацій навчають студентів тому, що потрібно і так як потрібно – теоретично і практично. Зокрема, кафедрою Телекомунікаційних систем та мереж здійснюється теоретична підготовка на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі телекомунікацій, що орієнтована на компетенції наших компаній-партнерів.

Але запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, а і в практичній складовій навчання. Всі практичні заняття на кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж проходять з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні компанії-партнера Juniper останнього покоління.

Наша кафедра вже 3 роки тісно співпрацює з компанією Juniper – світовим лідером з продажу мережевого обладнання, яка є потенційним замовником наших випускників зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

      

Розповімо детальніше про хід навчання

Вже на першому курсі наші студенти отримують «дорожню карту» свого подальшого навчання та перспектив працевлаштування як за фахом, так і в суміжних галузях. Наша кафедра визначила цей крок одним із найважливіших етапів адаптації процесу навчання до концептуально нової освітньої моделі, яка б забезпечила нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, привабливість їх для фірм та пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.

Перший семестр починається з викладання таких фундаментальних предметів, які допоможуть в формуванні цілісних уявлень про майбутню професію, розвиток і наповнення предметним змістом цілей майбутньої діяльності: «Вступ до спеціальності», «Інформатика», «Фізика», «Вища математика», «Методи та засоби комп’ютерних наук», «Іноземна мова»

Давайте проаналізуємо чому саме ці предмети обрані для знайомства вас зі світом Телекомунікацій!

«Вступ до спеціальності». Будь-яке дослідження потрібно починати від найпростіших і найзручніших для пізнання речей просуваючись до все більш складних і специфічних понять.

Саме ця дисципліна сформує у вас чітке розуміння про роль і місце телекомунікацій в сучасному світі. Ви ознайомитесь з сучасними технологіями комунікацій, принципами роботи мобільного зв’язку, принципами роботи мережі Інтернет.

Починаючи вже з першого курсу ви будете вміти налаштовувати роботу персонального та планшетного комп’ютера, встановлювати операційні системи та підключати різні девайси користувача, налаштовувати до роботи SMART-TV та оптимальне конфігурування комплекту супутникового телебачення, організовувати та створювати домашню локальну комп’ютерну мережу за допомогою Wi-Fi та Ethernet-мережі.

   

Як результат вивчення дисципліни ви чітко усвідомите яке місце займає наша спеціальність на ринку праці у галузі телекомунікацій, та станете на крок ближчі до розуміння де і ким ви зможете працювати.

«Інформатика». Основне завдання інформатики полягає у визначенні загальних закономірностей, відповідно до яких створюється інформація, відбувається її перетворення, передавання та використання у різних сферах діяльності людини. Головним завданням цієї дисципліни є формування у студента чіткого розуміння взагалі мети існування такої галузі як Телекомунікації.

«Вища математика». Чи потрібна зараз математика, чи дає вона щось після університету? Так, математика потрібна (див. посилання)!

«Іноземна мова». У сфері телекомунікацій та інформаційних технологій вся технічна документація та використання обладнання пов’язані з володінням англійською мовою. Знання англійської мови суттєво підвищить ваш професійний рівень. Враховуючи, що вона є міждержавною мовою Європи, в університеті спланована посилена підготовка з англійської мови.

На першому та другому курсах англійська мова буде викладатися 3 рази на тиждень. А починаючи з третього курсу ви продовжите вивчення іноземної мови, але вже за професійним спрямуванням, серед яких 2 пари на тиждень викладатися вам будуть викладачами кафедри Телекомунікаційних систем та мереж. Крім того на 3-4 курсах 20% занять з інших дисциплін будуть проводитись на англійській мові.

Додатково зазначимо, що вивчення іноземної мови проводиться протягом усіх років навчання та забезпечує вивчення технічної англійської мови на рівні вільного володіння та засвоєння англійської мови на рівні В2.

На другому семестрі ваші знання вже почнуть значно поглиблюватись та перетворюватись із кількісних у якісні. Ви будете вивчати такі дисципліни як: «Об'єктноорієнтований аналіз і програмування», «Теорія електричних кіл та сигналів», «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю», «Основи теорії систем», «Соціально-екологічна безпека життєдіяльності», також ви продовжите вивчення дисциплін «Фізика», «Вища математика», та «Іноземна мова».

Починаючи вже з 3-го семестру ви почнете ознайомлюватися з різносторонніми дисциплінами, присвяченими галузі телекомунікацій: «Обчислювальна техніка та мікропроцесори», «Технічна електродинаміка», «Основи схемотехніки», «Теорія передачі сигналів в інфокомунікаційних мережах», «Філософія».

Вже з другого курсу в навчальний процес впроваджено дисципліни «Ділові комунікації» та «Групова динаміка і комунікації», що сформують у вас уміння ефективно працювати у групі та команді, створювати власний імідж, керувати саморозвитком, самовдосконалюватися, успішно долати стрес, запобігати конфліктних ситуацій та отримати додаткові конкурентні переваги на ринку праці.

Уже в 4-му семестрі буде детальне вивчення телекомунікаційних систем, мереж та інших необхідних дисциплін: Групова динаміка і комунікації; Ділові комунікації; Електроживлення систем зв'язку; Системи мобільного зв'язку; Глобальна інформаційна інфраструктура. семестр: Засади відкриття власного бізнесу; Кінцеві пристрої абонентського доступу; Основи телебачення та радіомовлення; Супутникові СЗІН, Системи комутації та розподілу інформації; Фізика оптичного зв'язку; Інфраструктура мереж майбутнього. семестр: Цифрова обробка сигналів; Телекомунікаційні системи передачі; Елементи та пристрої фотонних систем зв'язку; Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку; Основи CCNA Security.

Протягом 7-8 семестрів навчання, традиційним етапом вдосконалення себе як майбутнього технічного спеціаліста з телекомунікацій є написання бакалаврської дипломної роботи, що включає результати проведення цілеспрямованого дослідження. Тому на початку 7 семестру ти вибереш собі наукового керівника для написання роботи в бажаному напрямі. Таким чином, починаючи із 7 семестру ти матимеш змогу оцінити свою схильність до наукової діяльності, що є одним із життєвих шляхів після закінчення навчання в магістратурі.

Дисципліни, які вивчаються на 7-8 семестрах: Інфокомунікаційні технології; Технології та протоколи інфокомунікаційних мереж; Системи автоматизованого проектування; Технології програмної комутації; Моніторинг телекомунікаційних мереж; Мультисервісні мережі; Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях; Технічна експлуатація телекомунікаційних систем і мереж.

Випускник Державного університету телекомунікацій має пріоритет серед випускників інших навчальних закладів споріднених спеціальностей, що надає йому можливість успішно влаштуватися на роботу та займати більш престижні та високооплачувані посади в провідних телекомунікаційних та ІТ-компаніях. Він здатний практично виконувати обсяг покладених на нього завдань, при цьому вільно володітиме іноземною мовою та буде спроможним встановлювати ефективні ділові контакти з вітчизняними та іноземними партнерами на користь підприємствам та бізнесу.

Які перспективи у наших студентів?

Найбільш перспективним місцем роботи для молодих спеціалістів є великі телекомунікаційні компанії, інтернет-провайдери та оператори стільникового зв'язку.

Перспективи в кар'єрному зростанні: старший інженер, головний інженер та, як вершина, власник власної телекомунікаційної компанії.

Сфера роботи інженера зв'язківця з кожним днем стає все ширше. З'являються нові покоління зв'язку, комп'ютерного забезпечення і апаратури мобільних пристроїв. Уже в недалекому майбутньому можна буде поспілкуватися по високоякісному відеозв'язку формату 4к з людиною, яка живе в іншому місті або за кордоном. Часто зарплата інженера зв'язківця залежить від напрацьованих годин і знань в конкретній області. У зв'язківців ненормований робочий день, їх можуть викликати на роботу вночі, у вихідні та святкові дні. За умови знань англійської мови можна влаштуватися на роботу в компанію-вендор, де виробляють обладнання систем зв'язку та телекомунікацій. Зарплати у них вищі, а працювати понаднормово там доводиться рідко.

Враховуючи все вищесказане, ми впевнено стверджуємо, що наш Випускник, а в перспективі інженер-зв’язківець, буде фахово підготовлений краще за випускників всіх інших університетів!

   

Настає Ваш час діяти – отримувати престижну освіту і забезпечене майбутнє!

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» складає 15000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (19900 грн. на рік) та НАУ (18000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 16 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Cisco, Huawei та Juniper, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Телекомунікаційних систем та мереж. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (Huawei, Укртелеком, DEPS Україна, Data Group та інш.) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Телекомунікаційні системи та мережі

Проектування, побудова та технічна експлуатація різноманітних телекомунікаційних мереж та їх складових, широкосмугові мультисервісні транспортні мережі, волоконно-оптичні лінії зв'язку, мережі майбутнього, сучасні системи мобільного зв`язку, системи абонентського радіодоступу, розвиток та оптимізація елементів телекомунікаційної інфраструктури, проектування та експлуатація сучасних систем та ліній передачі, комутаційних систем, технології та протоколи сучасних телекомунікаційних мереж, обладнання телекомунікаційних мереж.

Спеціалізація: Телекомунікаційні системи та мережі

Проектування, побудова та технічна експлуатація різноманітних телекомунікаційних мереж та їх складових, широкосмугові мультисервісні транспортні мережі, волоконно-оптичні лінії зв'язку, мережі майбутнього, сучасні системи мобільного зв`язку, системи абонентського радіодоступу, розвиток та оптимізація елементів телекомунікаційної інфраструктури, проектування та експлуатація сучасних систем та ліній передачі, комутаційних систем, технології та протоколи сучасних телекомунікаційних мереж, обладнання телекомунікаційних мереж.

Переглядів: 2 655