Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри УІКБ в УМО НАПНУ

Відповідно до наказу ректора Державного університету телекомунікацій № 454 від 10 жовтня 2019 року та з метою поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь та навичок доцент кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою (УІКБ) к.держ.упр. Мужанова Т.М. пройшла третій етап курсів підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (УМО НАПНУ) та отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією: "Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів".

 

Заключний етап курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (ЗВО) відбувся упродовж періоду з 21 по 25 жовтня 2019 року. У цей час викладачі ЗВО ознайомилися з розробками  науковців УМО й обговорили актуальні проблеми підготовки фахівців у системі вищої освіти України за такими напрямами:

  • нормативно-правове забезпечення вищої освіти: краща закордонна та вітчизняна практика (Національна та Європейська рамки кваліфікацій: призначення, розроблення та впровадження; особливості законодавства у сфері інтелектуальної власності);
  • професійний розвиток педагогічних працівників в умовах неперервної освіти, в тому числі використання новітніх ІТ у віртуальному освітньому середовищі (форми Google для тестування та опитування в освітній діяльності педагога; системи управління навчанням з елементами гейміфікації, використання інтерактивних ігор у процесі викладання, наприклад гри «Світове кафе»);
  • застосування управлінських інноваційних технологій в освітньому процесі;
  • психолого-педагогічні проблеми освітнього процесу у ЗВО (психологічне забезпечення розвитку професіоналізму науково-педагогічних працівників вищої школи; формування навичок самодіагностики та самоаналізу, запобігання професійному вигоранню та забезпечення стресостійкості викладача тощо).

Заключний етап курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти завершився захистом випускної роботи 25 жовтня 2019 року. Тема випускної роботи Мужанової Т.М. «Методика викладання професійної іноземної мови за напрямом «Управління інформаційною безпекою».

Основні результати роботи були представлені на ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», яка відбулася 16 жовтня 2019 року і будуть опубліковані у вигляді тез.

Отримані під час навчання знання та навички буде впроваджено в навчальний процес на кафедрі УІКБ, зокрема інтерактивні засоби та ігрові елементи будуть ширше застосовуватися у процесі вивчення дисциплін «Кращі практики організації інформаційної безпеки», «Інформаційна безпека держави».

Це буде сприяти, відповідно до діючої в університеті концептуально нової освітньої моделі «12 кроків до якісної освіти», підвищити якість підготовки майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою, знання і навички яких будуть формуватися з використанням новітних педагогічних підходів і відповідати потребам сучасного ринку праці.

 
 

*****

Оцініть новину:
13

Читайте також

6-8 грудня 2019 року на факультеті машинобудування та обчислювальної техніки в Польському Університету технологій та гуманітарних наук в Бельсько-Бялі..
Студентам спеціальності «Публічне управління та адміністрування» вже давно відомо про впровадження інноваційного змісту навчання в універс..
На кафедрі Комп’ютерної інженерії закінчилась чергова сертифікація студентів, які вивчали навчальний курс IT-Essentials компанії – партнер..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.


Переглядів: 400
^