XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Формування навичок ділового спілкування професійною англійською мовою під час занять за напрямом «Управління інформаційною безпекою»

12:08, 13-04-2020

Організація навчального процесу на кафедрі "Управління інформаційної та кібернетичної безпекою" (УІКБ) проводиться згідно концептуально нової освітньої моделі «12 кроків до якісної освіти» та максимально наближена на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, яка відповідає потребам сучасного ринку праці.  

Основні вимоги роботодавців (в тому числі компаній-партнерів до випускників університету) з оволодіння іноземною мовою в сфері «Менеджмент інформаційної безпеки», враховуються при проведенні занять в дисципліні "Іноземна мова за професійним спрямуванням" (Information Security Management) і ними є наступні:

 • читати і перекладати англомовні професійні тексти, в тому числі стандарти сімейства ISO 27000; розуміти деталі та загальний зміст тексту;
 • розмовляти з використанням лексики професійного спілкування; виступати з повідомленнями, доповідями; вести дискусію з використанням професійної лексики;
 • володіти достатнім словниковим запасом загально професійної та спеціальної лексики;
 • писати повідомлення, тези, доповіді професійного спрямування із використанням спеціальної термінології;
 • володіти навичками сприйняття англомовного тексту з менеджменту інформаційної безпеки на слух (аудіювання); розуміти та розпізнавати інформацію в ході обговорень професійних питань.

Мета викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» полягає в набутті студентами компетенцій, знань, умінь і навичок з іноземної мови у сфері управління інформаційною безпекою і використання їх у подальшій практичній діяльності.

Студенти третього і четвертого курсу спеціалізації «Управління інформаційною безпекою»:

 • освоюють базову професійно-орієнтовану лексику за напрямом «Управління інформаційною безпекою»,
 • формують навички читання і перекладу фахових текстів англійською мовою, усного мовлення з використанням лексики професійного спілкування, аудіювання (сприйняття англомовного тексту на слух) та письма.

Одним із завдань з розвитку навичок письма є ведення ділової переписки онлайн, зокрема написання листа-запрошення. Студенти вчаться готувати листи-запрошення відповідно до встановлених вимог.

Представлені нижче (у табл.1 і 2) вказівки щодо написання офіційного листа-запрошення англійською та українською мовою повною мірою можуть бути корисними та рекомендовані усім іншим користувачам.

Таблиця 1

Вказівки щодо написання офіційного листа-запрошення

Ілюстрація кроку

Крок англійською

Крок українською

1

Step 1. Write the subject line (for emails).

It should clearly represent the essence of your letter.

Крок 1. Зазначте тему листа у рядку «Тема».

Вона має точно відображати зміст листа.

2

Step 2. Add a letterhead.

It is not required, but it will represent the authority of the organization in a more professional light.

Крок 2. Додайте бланк організації.

Бланк додають, якщо лист є формальним і пишеться від імені організації.

3

Step 3. Write the salutation.

If you don’t know the recipient’s name, you can write:

Dear Madam/Sir,

If you know the person’s name, write the first and last name:

Dear Laura Ashley,

End the salutation with a comma and skip a line.

Here are the variants of starting phrases:

We are glad to invite you …

Our company will be honored to have you as a guest …

Would you like to join the event that will be held …

It would be our pleasure if you would come …

I will be happy if you come to …

On behalf of the company, we would like to invite you …

Крок 3. Напишіть привітання.

Якщо ім’я адресата невідомо, можна звернутися

Шановні панове!  Шановні колеги!

Якщо ім’я адресата відомо, можна звернутися

Шановний (ім'я та по батькові)!

Шановний пане/пані...

(ім 'я, ім'я й прізвище)!

Почати запрошення можна так:

Запрошую (ємо) Вас узяти участь...

Дозвольте запросити Вас на…

Маємо честь запросити Вас на …

Наша компанія має честь запросити Вас на …

Будемо раді бачити Вас...

Звертаємося до Вас як до фахівця з проблем... і запрошуємо взяти участь у роботі... та виголосити доповідь …

4

Step 4. Write the body of the letter.

In the first paragraph, state clearly the purpose of the event.

But first, you need to show your respect and happiness for inviting the person to the event.

Then you need to mention where the event will take place and the time.

In the second paragraph you can identify yourself as a constituent. Describe the aim of the event and why you think the reader needs to attend it.

Additionally you can attach more details about the event. If the event will have a program, it is advisable to list it in the letter. You can also mention the special guests or activities that were prepared for the event.

Provide additional instructions, as some events require special actions for every guest. For example:

 • complete the registration form
 • get the copy of the invitation to an event
 • bring certain items or documents
 • dress code, etc.

The letter of invitation should include the following details:

 • Reason for the event
 • Address
 • Date and day of the week
 • Time to arrive and time

to leave (optional)

 • Special activities and program (optional)
 • Request for the reply (optional)
 • A map (optional)

Крок 4. Напишіть основну частину листа.

У першому абзаці необхідно чітко вказати мету заходу.

Обов’язково виразіть повагу і радість з приводу запрошення даної особи на свій захід.

Наступним зазначте місце і час проведення заходу.

У другому абзаці треба вказати дані про себе як автора листа,  і обґрунтувати необхідність участі запрошеного у заході.

Можна надати додаткову інформацію про захід, наприклад у програмі, про яку слід згадати у тесті листа.

Доречно згадати спеціально запрошених гостей або  види діяльності, передбачених в рамках заходу. Якщо потрібно, надайте додаткові вказівки щодо участі в заході, наприклад щодо:

 • заповнення реєстраційної форми;
 • отримання копії запрошення;
 • надання певних предметів чи документів;
 • вимог до форми одягу тощо.

Лист-запрошення має містити такі положення:

 • Причину заходу;
 • Адресу;
 • Дату і день тижня;
 • Час прибуття і повернення
 • Перелік спеціальних видів діяльності та програму (за потреби)
 • Запит на відповідь (за потреби);
 • Карту (за потреби)

5

Step 5. Write the closing and signature.

Show your gratitude for considering your invitation. Say that you are looking forward to seeing them at the event. If you plan to make a call to get a response, mention the date. Also, if you are asking the recipient to confirm their presence by email or filling in the form, indicate the deadline.

Write your contact information (email, phone number, etc.) after the text. If you are writing on the company’s behalf, mention your title. If the person will have some questions related to the event, they will easily contact you.

See how it may look in the following example:

Thank you for your consideration. We sincerely hope that you will accept our invitation, and we look forward to your presence.

Sincerely,

YourName
Title

CompanyName
City, State

Contact phone number: +365987654500
Email: yourname@mail.com

Крок 5. Напишіть завершальну частину і підпис.

У завершальній частині доречно виразити вдячність адресату за прочитання запрошення і надію побачити його на заході.

Якщо заплановано зробити телефонний дзвінок до даної особи, щоб отримати згоду на участь у заході, вкажіть у листі дату дзвінка. Також зазначте останній термін надання відповіді через е-пошту або заповнення реєстраційної форми для участі у заході, якщо таке передбачено.

Після завершення тексту вкажіть контактні дані автора / організації (адреса е-пошти, телефон тощо). Наголосіть, що адресат за наявності питань може звернутися за цими контактами.

Завершальна частина листа може виглядати так:

Дякую(ємо) за вашу увагу. Щиро сподіваємося, що ви приймете наша запрошення. Будемо раді Вас бачити.

З повагою,

Ім’я автора

Назва посади

Назва організації

Місто, країна.

Телефон: +380677654500
Email: yourname@mail.com

6

Step 6. Proofread the letter.

Always look through the letter before sending it. Correct grammar, punctuation, and spelling errors. Make sure that your text doesn’t contain incomplete sentences or jargon.

Крок 6. Перевірте текст листа

Обов’язково перевірте текст листа на наявність граматичних, пунктуаційних та орфографічних помилок і переконайтеся, що текст не містить незавершених речень чи незрозумілих слів.

 

Таблиця 2

Поради щодо написання офіційного листа-запрошення

Поради англійською

Поради українською

1

Use an appropriate tone.

Використовуйте тон, відповідний випадку

2

Be polite and positive.

Будьте ввічливим і позитивним

3

Provide detailed information about the event.

Надавайте детальну інформацію про захід

4

Always check the letter before sending it.

Завжди перевіряйте лист перед відправкою

5

Don’t forget to write the contact information.

Не забувайте написати інформацію для контактів

6

Mention special instructions or requirements if needed.

Згадуйте спеціальні вказівки чи вимоги за потреби

7

Follow the required format if needed.

Дотримуйтеся встановленого формату, якщо потрібно

8

Send the invitation letter beforehand.

Надсилайте запрошення заздалегідь

*****

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Управління інформаційною та кібернетичною безпекою за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Управління інформаційною та кібернетичною безпекою складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 8 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.

Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.

Переглядів: 1 081