Державний Університет Телекомунікацій

Засідання Вченої ради Університету

22 червня і 6 липня 2016 року відбулися засідання Вченої ради Державного університету телекомунікацій.

На засіданні 22 червня 2016 року було розглянуто питання про делегування частини повноважень вченої ради Університету вченим радам факультетів (Навчально-наукових інститутів). Відповідно до п.7 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» з метою підвищення відповідальності колективів Навчально-наукових інститутів щодо рекомендації та обрання на посади науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості прийняття рішень щодо кадрового персоналу кафедр на місцях члени вченої ради проголосували за делегування повноваження Вченої ради Університету в частині обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади професорів і доцентів кафедр відповідних структурних підрозділів вченим радам факультету Телекомунікацій (голова вченої ради доцент Коршун Н.В.), факультету Інформаційних технологій (голова вченої ради доцент Бондарчук А.П.), Навчально-наукового інституту захисту інформації (голова вченої ради професор Шевченко В.Л.), Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва (голова вченої ради Федюнін А.С.).

Таємним голосуванням окремо по кожній кандидатурі завершився розгляд рекомендацій Конкурсної комісії Державного університету телекомунікацій щодо заміщення вакантних посад директорів Навчально-наукових інститутів та завідувачів кафедр Університету. Одноголосно на посаду директора Навчально-наукового інституту захисту інформації обраний професор Шевченко В.Л., на посаду директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти – доцент Бойко Н.І. Також одноголосно обрані на посади завідувачів кафедр професор Дружинін В.А., професор Козелкова К.С., д.т.н. Степанов М.М., д.т.н. Наконечний В.С., доцент Курченко О.А., доцент Оленєв Д.Г., професор Гудзь О.Є., професор Виноградова О.В., доцент Семенов Ю.М.

На засіданні 06 липня 2016 року Вчена рада затвердила кандидатури чотирьох студентів третього курсу (середній бал за результатами літньої сесії – 5.0) на отримання академічної стипендії Президента України та кандидатуру студента на отримання академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів. Члени Вченої ради затвердили зміни до правил прийому в Державний університет телекомунікацій, до Львівського та Харківського коледжів Державного університету телекомунікацій на 2016 рік. Зміни розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6.07.2016 № 622 та стосуються, в основному, конкурсної частини та внесення до правил нових спеціальностей.

Затверджене Положення про особливості підготовки іноземців та осіб без громадянства на Підготовчому відділенні Державного університету телекомунікацій, надані рекомендації до друку навчального посібника «Комп’ютер та комп’ютерна арифметика», підготовленого авторським колективом кафедри Комп’ютерних систем та мереж доцентом Чегренець В.М. та Руденко Н.В.

Члени вченої ради Університету прийняли до відома звіт ученого секретаря ради Попова О.В. про роботу Вченої ради Державного університету телекомунікацій у поточному році.

Також на засіданні Вченої ради Державного університету телекомунікацій було розглянуто ряд інших питань діяльності Університету.

 

Інформація надійшла від ученого секретаря Вченої ради
Державного університету телекомунікацій Попова О.В.

Оцініть новину:
7

Читайте також

Сьогодні 31 січня 2018 старший викладач кафедри космічних систем і комплексів та супутникових телекомунікацій Володимир Скрипник виступить з доповіддю..
В середу 7 лютого 2018 року відбулася зустріч з представниками компанії Cisco, які представили та розповіли про перший хмарний продукт Cisco Umbrella...
Англійська є однією із найпоширеніших і найдинамічніших мов світу. Постійно з’являються нові слова, а вже існуючі розширюють свої значення. Авто..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 3 354
^