Державний Університет Телекомунікацій

Засідання Вченої ради Університету

22 червня і 6 липня 2016 року відбулися засідання Вченої ради Державного університету телекомунікацій.

На засіданні 22 червня 2016 року було розглянуто питання про делегування частини повноважень вченої ради Університету вченим радам факультетів (Навчально-наукових інститутів). Відповідно до п.7 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» з метою підвищення відповідальності колективів Навчально-наукових інститутів щодо рекомендації та обрання на посади науково-педагогічних працівників, забезпечення прозорості прийняття рішень щодо кадрового персоналу кафедр на місцях члени вченої ради проголосували за делегування повноваження Вченої ради Університету в частині обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади професорів і доцентів кафедр відповідних структурних підрозділів вченим радам факультету Телекомунікацій (голова вченої ради доцент Коршун Н.В.), факультету Інформаційних технологій (голова вченої ради доцент Бондарчук А.П.), Навчально-наукового інституту захисту інформації (голова вченої ради професор Шевченко В.Л.), Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва (голова вченої ради Федюнін А.С.).

Таємним голосуванням окремо по кожній кандидатурі завершився розгляд рекомендацій Конкурсної комісії Державного університету телекомунікацій щодо заміщення вакантних посад директорів Навчально-наукових інститутів та завідувачів кафедр Університету. Одноголосно на посаду директора Навчально-наукового інституту захисту інформації обраний професор Шевченко В.Л., на посаду директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти – доцент Бойко Н.І. Також одноголосно обрані на посади завідувачів кафедр професор Дружинін В.А., професор Козелкова К.С., д.т.н. Степанов М.М., д.т.н. Наконечний В.С., доцент Курченко О.А., доцент Оленєв Д.Г., професор Гудзь О.Є., професор Виноградова О.В., доцент Семенов Ю.М.

На засіданні 06 липня 2016 року Вчена рада затвердила кандидатури чотирьох студентів третього курсу (середній бал за результатами літньої сесії – 5.0) на отримання академічної стипендії Президента України та кандидатуру студента на отримання академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів. Члени Вченої ради затвердили зміни до правил прийому в Державний університет телекомунікацій, до Львівського та Харківського коледжів Державного університету телекомунікацій на 2016 рік. Зміни розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6.07.2016 № 622 та стосуються, в основному, конкурсної частини та внесення до правил нових спеціальностей.

Затверджене Положення про особливості підготовки іноземців та осіб без громадянства на Підготовчому відділенні Державного університету телекомунікацій, надані рекомендації до друку навчального посібника «Комп’ютер та комп’ютерна арифметика», підготовленого авторським колективом кафедри Комп’ютерних систем та мереж доцентом Чегренець В.М. та Руденко Н.В.

Члени вченої ради Університету прийняли до відома звіт ученого секретаря ради Попова О.В. про роботу Вченої ради Державного університету телекомунікацій у поточному році.

Також на засіданні Вченої ради Державного університету телекомунікацій було розглянуто ряд інших питань діяльності Університету.

 

Інформація надійшла від ученого секретаря Вченої ради
Державного університету телекомунікацій Попова О.В.

Читайте також

На конкурс було надіслано декілька варіантів логотипу кафедри Інженерії програмного забезпечення:Оскільки, за результатами опитування, жоден логотип н..
Завершальною складовою навчання магістрів по всім спеціальностям є підготовка і захист магістерської роботи. Для її успішної підготовки мало написати ..
Останнім часом, великого розвитку набуває тема, і в розмовах звучить вираз в напрямку «поновлювана енергетика, сонячні панелі». Ми, співро..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Волоконно-оптичні системи передачі

Крім базових знань з побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, студенти вивчають принципи побудови мереж зв'язку на основі сучасних мережних технологій, зокрема WDM та різновидів, мережні технології і стандарти, магістральні транспортні мережі, локальні мережі та мережі доступу, а також апаратуру систем передачі для зазначених мереж, сучасні технології проектування, будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку, здатних забезпечити найвищу швидкість передачі інформації, технології прокладання оптичного кабелю, а також отримують навички зварювання оптичного волокна, вимірювань на волоконно-оптичних лініях зв’язку та у волоконно-оптичних системах передачі за допомогою сучасного обладнання, експлуатації ВОСП та їх елементів.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Волоконно-оптичні системи передачі

Крім базових знань з побудови та функціонування телекомунікаційних мереж, студенти вивчають принципи побудови мереж зв'язку на основі сучасних мережних технологій, зокрема WDM та різновидів, мережні технології і стандарти, магістральні транспортні мережі, локальні мережі та мережі доступу, а також апаратуру систем передачі для зазначених мереж, сучасні технології проектування, будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній зв’язку, здатних забезпечити найвищу швидкість передачі інформації, технології прокладання оптичного кабелю, а також отримують навички зварювання оптичного волокна, вимірювань на волоконно-оптичних лініях зв’язку та у волоконно-оптичних системах передачі за допомогою сучасного обладнання, експлуатації ВОСП та їх елементів.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 2 803
^