Державний Університет Телекомунікацій

Засідання Вченої ради університету

31 серпня, 7  та 14 вересня відбулися засідання Вченої ради Державного університету телекомунікацій.

На серпневому засіданні  в урочистій обстановці ректор Університету професор Толубко В.Б. вручив атестати доцентів Курченку Олегу Анастасійовичу  та Якименку Юрію  Михайловичу – доцентам кафедри Управління інформаційною безпекою, Козачку Валерію Анатолійовичу – доценту кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, Легоміновій Світлані Володимирівні – доценту кафедри Економіки, підприємництва та права та Кожедуб Олені Василівні – доценту кафедри Соціології та гуманітарних дисциплін.

Члени Вченої ради обговорили результати першого етапу Конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок на 2017 рік у Державному університеті телекомунікацій та затвердили перелік науково-дослідних робіт, які пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2017 року, а саме роботи «Підвищення якості функціонування супутникових телекомунікаційних комплексів» (керівник – д.т.н., професор Козелкова К.С.), «Мульти-агентне керування автономними безпілотним апаратами в умовах конфлікту та невизначеності» (керівник – к.ф-м.н., доцент Онищенко В.В.), «Універсальна система моніторингу стану об’єктів», (керівник –  д.т.н., професор Шевченко В.Л.).

З метою активізації роботи по залученню до навчання в Державному університеті телекомунікацій створено Організаційний відділ з агітації та залучення до навчання, розглянуті та затверджені доповнення до Положень про заохочення за ефективне проведення  профорієнтаційної роботи по залученню громадян України (громадян іноземних держав) на навчання до  Державного університету телекомунікацій, надані рекомендації до друку чергових номерів наукових журналів «Сучасний захист інформації»,   «Економіка. Менеджмент. Бізнес», «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку», внесені зміни до складу Вченої ради.

На засіданні був затверджений план роботи Вченої ради Державного університету телекомунікацій на 2016-2017 навчальний рік, який охоплює цілий спектр діяльності Університету в освітній і науковій сферах, підготовки кадрів через аспірантуру та докторантуру Університету, розгляд та затвердження фінансового плану та річного фінансового звіту, відбір проектів наукових досліджень і розробок на 2017 рік, надання рекомендацій щодо представлення молодих вчених та кращих студентів на отримання стипендії Президента та Кабінету Міністрів України. Значна кількість питань стосується розгляду змісту навчання та структурно-логічних схем навчальних планів, освітніх програм та навчальних планів на 2016-2017 навчальний рік за існуючими спеціальностями, правил прийому студентів у 2017 році, доповідачами з яких плануються професор Беркман Л.Н. та професор Явтушенко А.М. Заплановано розгляд питань стану наукової, науково-технічної, інвестиційної  та науково-дослідної роботи та подальші перспективи їх розвитку. Передбачено  значно збільшити до розгляду питання щодо моніторингу якості освіти: аналіз результатів вхідного контролю з дисциплін загальної середньої освіти, результатів анкетування студентів-першокурсників щодо адаптації до навчання в Університеті, аналіз результатів ректорських контрольних у першому та другому семестрах, розгляд результатів анкетування щодо якості навчального процесу та  роботи старост, кураторів та студентської  ради Університету.

7 вересня 2016 року Вчена рада відкритим голосуванням обрала  від Державного університету телекомунікацій проректора В’юнніка О.В. та завідувача кафедри Телекомунікаційних систем доцента Заїку В.Ф. делегатами Другого всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів. Представники Університету на з’їзді 9 вересня обрали  з 11 претендентів двох членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – постійно діючого колегіального органу, який уповноважений Законом України «Про вищу освіту» на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

14 вересня члени Вченої ради розглянули кандидатури Кременецької Яни Адольфівни, Зибіна Сергія Вікторовича, Гулака Геннадія Миколайовича і Глушенкової Анастасії Анатоліївни  та проголосували за їх зарахування до докторантури Державного університету телекомунікацій.

На засіданні були розглянуті і інші питання.

Інформація надійшла від ученого секретаря Попова О.В.


Фотографії

Оцініть новину:
2

Читайте також

Після проведення плідної роботи кафедри з реалізації загальної університетської програми із впровадження інноваційного змісту навчання у кожну спеціал..
У Державному університеті телекомунікацій розроблена та успішно реалізується концептуально нова освітня модель підготовки високопрофесійних спеціаліст..
Нещодавно було розпочато роботу екзаменаційної комісії щодо захисту магістерських робіт за освітньо-професійною програмою “Системи технічного за..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Програмна інженерія

Програмна інженерія пов'язана з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення до підтримки системи після передачі замовнику.

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, комп'ютерних ігор, створення та обробки баз даних, та багато іншого, то Вам слід обрати спеціалізацію «Програмна інженерія».

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Програмна інженерія

Програмна інженерія пов'язана з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення до підтримки системи після передачі замовнику.

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, комп'ютерних ігор, створення та обробки баз даних, та багато іншого, то Вам слід обрати спеціалізацію «Програмна інженерія».

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 2 219
^