Державний Університет Телекомунікацій

Засідання Вченої ради Університету

29 вересня та 3 жовтня відбулися засідання Вченої ради Державного університету телекомунікацій.

Вчена рада розглянула зміни до Статуту Державного університету телекомунікацій, які стосувалися утвердження неприбуткового статусу Університету, використання доходів Університету та передачі активів у разі припинення Університету як юридичної особи. Члени ради затвердили запропоновані зміни та рекомендували до прийняття даних змін до Статуту Державного університету телекомунікацій Загальними зборами трудового колективу Університету.

У розроблене та прийняте раніше Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Державному університеті телекомунікацій Навчально-науковим центром внесено ряд доповнень, які були проголосовані та прийняті Вченою радою.

Члени Вченої ради розглянули акредитаційну справу щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 8.18010012 – Управління інноваційною діяльністю, внесли зміни до організаційної структури Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва.

На засіданні були розглянуті і інші питання. 

Читайте також

Для допуску до захисту випускної кваліфікаційної роботи магістр повинен надати в деканат за 10 днів до захисту (15грудня) наступні документи:1. Поясню..
20 листопада на кафедрі фізики було проведено науково-технічний семінар.На семінарі, який відбувся 20 листопада 2017 року на кафедрі фізики, була засл..
Авторським колективом кафедри фізичної культури Державного університету телекомунікацій у складі професора кафедри доктора педагогічних наук, доцента ..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 1 375
^