Державний Університет Телекомунікацій

Доповідь декана на службовій нараді університету 24 листопада 2014 року

Факультет Інформаційних технологій – провідний навчальний підрозділ Державного університету телекомунікацій. Державний університет телекомунікацій – профільний вищий навчальний заклад освіти в галузі телекомунікацій та сфері інформатизації. Багаторічний досвід професорсько - викладацького складу факультету та оснащеність новітнім обладнанням сприяє швидкому освоєнню студентами фахових дисциплін та допомагає випускникам розпочати професійну діяльність одразу після одержання диплому. Факультет проводить освітню діяльність, пов'язану з підготовкою фахівців освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст, магістр за наступними напрямами та спеціальностями підготовки:

Освітній ступінь «бакалавр» напрями:
 - Телекомунікації
 - Комп’ютерна інженерія

Освітній ступінь «спеціаліст» та «магістр» спеціальності:
 - Інформаційні мережі зв’язку
 - Комп’ютерні системи та мережі

Вступивши на факультет інформаційних технологій, ви отримаєте:

 - широкі можливості ознайомлення з останніми досягненнями у вибраній спеціальності завдяки спеціалізованим курсам від провідних світових виробників телекомунікаційного обладнання CISCO, Hewlett Pachard, що викладаються провідними спеціалістами, дані курси проводяться за рахунок планових занять тому вони безкоштовні;
 - глибокі знання інфокомунікаційних і комп`ютерних систем та мереж з широким використанням комп’ютерної техніки та новітнього обладнання при вивченні усіх предметів, виконанні курсових робіт та проектів і дипломному проектуванні;
 - можливість участі у міжнародних програмах обміну та навчання за кордоном;
 - можливість влаштування на високооплачувану роботу як в Україні, так і за кордоном.

Студенти факультету - постійні учасники, стипендіати, переможці конкурсів від компаній МТС, Аlсаtel-Luсеnt, Life.

Сфера діяльності випускників факультету поширюється на всі галузі сучасного суспільства, в яких використовуються інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. Завдяки високому престижу університету випускників факультету запрошують на роботу на підприємства галузі зв’язку (Укртелеком, Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення), Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, оператори зв'язку: (Київстар, МТС, Інтертелеком, Астеліт, Телесистеми України, Київські телекомунікаційні мережі, Адамант, Vegа), виробники обладнання (Аlсаtel-Luсеnt, Егісsson) та інші підприємства.

Оцініть новину:
1

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 9 736
^