Державний Університет Телекомунікацій

Втілені інноваційні зміни на кафедрі Комп’ютерної інженерії

Втілені інноваційні зміни на кафедрі Комп’ютерної інженерії

Ні для кого не секрет, що Інноваційні зміни в навчальному процесі – це запорука успіху любого навчального закладу!

Кафедра Комп’ютерної інженерії Державного університету телекомунікацій навчає студентів тому, що потрібно і так як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі IT-технологій, та, безперечно, орієнтовані на компетенції наших компаній-партнерів.

Але запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, а і в практичній складовій навчання. Всі практичні заняття на кафедрі Комп’ютерної інженерії проходять з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні компанії-партнера Cisco останнього покоління.

Наша кафедра вже 5 років тісно співпрацює з компанією Cisco – світовим лідером з продажу мережевого обладнання, яка є потенційним замовником наших випускників зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

В межах навчального процесу по всіх курсах підготовки студентів зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» видаються сертифікати компанії-партнера Cisco.

 

Тільки в Державному університеті телекомунікацій ректором університету розроблена концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти», яка забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

 

Концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти»

1

Підготовка по спеціальності 123 - Комп'ютерна інженерія починається вже з першого курсу.

2

На першому курсі для студентів всіх спеціальностей (спеціалізацій) викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі| використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті

3

Для всіх спеціальностей викладаються дисципліни: на 1 курсі – «Групова динаміка та комунікації|», на 2 курсі – «Ділові комунікації|», на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», які спрямовані на умінні працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

4

Посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1–2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по 2 пари на тиждень, по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами 20% занять повинні проводитись англійською мовою. Це забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

5

Половина занять проводятся практично.

6

По темам кожної дисципліни обов'язково проводятся лекції — як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття — як практична складова навчання.

7

По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

8

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі Комп'ютерної інженерії створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компанії-партнера Cisco та з використанням сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

9

При підготовці бакалаврів зі спеціальності Комп'ютерна інженерія розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

10

На кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією — 25% на дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5%, за спеціальністю, і 37,5% за спеціалізацією.

11

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюєтся з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.

12

Проведення практик студентів організовано та проводится в компаніях-партнерах кафедри Комп'ютерної інженерії (CiscoVega).

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможного фахівця, який повністю відповідає потребам сучасного ринку праці та компетенціям компаній-партнерів (роботодавців).

Оцініть новину:
19

Читайте також

Викладачі кафедри української мови Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій, викори..
Вибір професії – це певний етап у становленні особистості, який визначається попереднім розвитком і є результатом цього розвитку, з одного боку,..
На кафедрі систем інформаційного та кібернетичного захисту безперервно проводиться впровадження інноваційної складової навчання студентів для забезпеч..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Комп'ютерної інженерії

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 845
^