XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Сучасна навчально-лабораторна база ДУТ

14:56, 06-06-2017

Ректором було поставлене завдання з реалізації концептуально нової освітньої моделі, яка б забезпечила нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, привабливість їх для компаній та пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.

Одним із шляхів  реалізації нової освітньої моделі стало створення  сучасної навчально-лабораторної бази.

З метою отримання студентами практичних навиків у роботі на новітньому обладнанні, яке використовується провідними компаніями світу, в Університеті планово і постійно ведеться робота з удосконалення навчально-лабораторної бази.

Так, на кафедрі телекомунікаційних систем та мереж створено лабораторію на базі обладнання компанії Huawei,  Китай, а також єдиний в Києві авторизований тестовий центр Pearson VUE, сертифікати 148 компаній якого визнаються у 175 країнах світу.

Підписано угоду з американською компанією Juniper Networks – виробником телекомунікаційного обладнання та систем про створення в Університеті Академії Juniper Networks, єдиної в Україні, що дозволить студентам навчитися практично працювати з обладнанням Juniper.

На кафедрі мобільних та відеоінформаційних технологій функціонує єдиний в Україні центр інфокомунікаційних технологій, в якому використовується найсучасніше обладнання мобільного зв’язку провідних компаній у цій галузі Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin.

На кафедрі телекомунікаційних технологій створена єдина у вищих навчальних закладах України лабораторія волоконно-оптичних систем зв’язку. В лабораторії відпрацьовують практичні навички роботи на найсучаснішому універсальному зварювальному апараті для оптичного волокна Fujikura 80s, виробництва Японії.

На кафедрі інформаційно-комунікаційних технологій в лабораторії систем широкосмугового доступу встановлено обладнання останнього покоління компанії Nokia.

На кафедрі енергоефективних технологій навчальна лабораторія забезпечена найсучаснішими багатофункціональними комплексами електроживлення телекомунікаційного обладнання виробництва компанії Schneider Electric Company, Німеччина.

На кафедрі космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій створено єдиний в Україні навчальний центр французької  компанії «Eutelsat-SA» – світового лідеру на ринку супутникових телекомунікацій та встановлено програмне забезпечення і супутникове обладнання останнього покоління європейської компанії “Skylogic”.

На кафедрі комп’ютерних наук спільно з американською компанією «Hewlett-Packard» створено єдиний в Україні навчально-науковий центр «Технології Hewlett-Packard» обладнаний новітніми: серверами, апаратними засобами та програмним забезпеченням. Це дає можливість надавати практичні навички та проводити  міжнародну сертифікацію по всьому спектру ІТ технологій.

На кафедрі інформаційних систем та технологій створено інформаційний центр, що забезпечує навчання студентів пошуку інформації з використанням основних пошукових систем Google, Yahoo, Bing у базах даних глобальної інформаційної інфраструктури.

На кафедрі комп’ютерної інженерії функціонує Академія  Cisco, що забезпечує найсучаснішу підготовку студентів з теоретичного вивчення та практичній роботі на обладнанні останнього покоління американської компанії Cisco.

Кафедра інженерії програмного забезпечення оснащена сучасною комп’ютерною технікою, в якій використовується програмно-апаратний комплекс Microsoft, що дає можливість навчати практично та сертифікувати студентів за всіма мовами програмування, згідно вимог компаній EPAM та CyberBionic.

На кафедрі системного аналізу створено навчальну лабораторію, в якій встановлено сучасне програмне забезпечення міжнародних компаній IBM, Oracle, InterSystem Cache, що дає можливість вивчення студентами новітніх систем управління базами даних та отримати знання і вміння системного аналізу та розробки інформаційних технологій.

На кафедрі інформаційної та кібернетичної безпеки розгорнуто:

Програмні засоби: - антивірусного захисту міжнародної компанії ESET;

- захисту інформації від несанкціонованого доступу компанії «Автопром»» та «Інституту комп'ютерних технологій»;

Програмно-апаратні комплекси: “Центр сертифікації ключів” Інституту комп'ютерних технологій та криптографічного захисту ІР-трафіку компанії «Автор», що забезпечує отримання студентами практичних навичок у формуванні контуру інформаційної та кібернетичної безпеки підприємства.

На кафедрі систем технічного захисту інформації навчальна лабораторія забезпечена сучасними пошуковими комплексами виробництва Німеччини і Японії та радіолокаційної апаратурою, що дозволяє виявляти технічні канали витоку інформації та здійснювати захист об’єктів інформаційної діяльності.

На кафедрі управління інформаційною безпекою створено програмно-апаратний комплекс, який дозволяє  проводити моніторинг стану захищеності бездротових інформаційних каналів Wi-Fi з метою запобігання несанкціонованого витоку інформації.

На кафедрі менеджменту створено навчальну лабораторію «Навчально-тренувальна фірма» на базі програмного забезпечення компаній 1С, Парус та Бюро Верітас, яке дозволяє отримати студентам практичні навики з організації управлінських процесів на підприємстві.

На кафедрі маркетингу створено лабораторію маркетингових досліджень на базі унікального програмного забезпечення, затребуваного практикою – Google Аnalytics, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Power BI, яке дозволяє навчити студентів навичкам маркетингового аналізу ринку, компанії та власного бізнесу.

На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності створена навчальна лабораторія, де використовується сучасне програмне забезпечення Project-expert, М.Е.Dос, 1С: Торгівля, SMIDA SimpleXmlReports та MetaTrader, за допомогою якого студенти набувають практичних навичок з визначення та оцінки підприємницьких ризиків, складання звітності, здійснення операцій на фондових біржах та документального супроводу емісії цінних паперів.

На кафедрі економіки підприємств та соціальних технологій створено лабораторію соціально-економічної діагностики, в якій  встановлено програмне забезпечення 1С, Project Expert та IBM SPSS statistics. Ці програми забезпечують інструментарій для аналізу та планування соціально-економічного стану компаній.

На кафедрі документознавства та інформаційної діяльності створено лабораторію «Віртуальний офіс», яка оснащена найсучаснішим мультимедійним обладнанням з використанням провідних програмних продуктів «Система електронного документообігу АСКОД» центру комп’ютерних технологій ІнфоПлюс та «Підприємство - ДІЛО» компанії НетКом Текнолоджі, що забезпечують отримання студентами практичних навичок з організації інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності.

На кафедрі фізики  створено навчальну лабораторію, де використовується сучасне програмне забезпечення з  підготовки спеціалістів з адміністрування операційної системи АІХ на основі обладнання компанії ІВМ, США.

На кафедрі іноземних мов створено сучасну інтерактивну мовну лабораторію, яка відповідає світовим стандартам і є однією з найкращих в Україні. Передове обладнання дозволяє ефективно використовувати інформаційні технології для  вивчення технічної англійської мови.

На кафедрі фізичної культури  та охорони праці у тренажерній залі для розвитку спортивних якостей студентів встановлено сучасне спортивне обладнання фірми «Інтер Атлетіка».

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Штучний інтелект
Спеціалізація: Штучний інтелект
Переглядів: 2 254