XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

V Наукова-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»

15:24, 22-11-2017

Міністерство освіти і науки України

Державний університет телекомунікацій

V Наукова-технічна конференція студентства та молоді

«Світ інформації та телекомунікацій»

07 грудня 2017 року

Участь у Конференції та публікація БЕЗКОШТОВНІ

Мета Конференції обговорення перспектив розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій в Україні та світі.

Напрямки секцій Конференції:

 1. «Сучасні інформаційні технології»;
 2. «Телекомунікаційні системи та мережі»;
 3. «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій»;
 4. «Соціально-економічні проблеми розвитку телекомунікацій».

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ – очна.  

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ

Матеріали доповіді надаються:

 • тези в обсязі 1-2 сторінки формату А4,
 • стаття в обсязі 5-6 сторінок формату А4,
 • на одній з робочих мов Конференції (українська, російська, англійська),
 • редактор Word, 
 • шрифт Times New Roman,
 • кегль 14,
 • міжрядковий інтервал 1,
 • поля: верхнє та нижнє – 1,5 см, ліве - 2,5 см, праве – 1 см,
 • формули в редакторі Equation 3,0.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ:

 • Назва (великими літерами),

 • ПІБ, назва вищого навчального закладу, назва інституту (повна), назва факультету (курсивом),

 • анотація (50-100 слів, мовою Конференції (курсивом)) – 11 шрифт.

 • У тексті перенос слів робиться автоматично.

 •  По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [12, с. 56–57; 14, с. 23], [14, с. 23],

  • де "12" та "14" порядковий номер у списку використаних джерел, "56–57, 23" – номери сторінок;

  • ", " ставиться після порядкового номера джерела у списку використаних джерел;

  • ", " – між  номерами сторінок;

  • ";" – між порядковими номерами різних джерел.

 • У кінці тез надається перелік використаної літератури (до 4-х найменувань, 10 кегль).

Матеріали (статті та тези) не редагуються, автор несе відповідальність за науковий зміст та оформлення.

__________

Матеріали учасників конференції буде опубліковано в збірнику матеріалів V Науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій».

__________

Участь у конференції та публікація БЕЗКОШТОВНІ

Реєстрація для участі у конференції проводиться до 06.12.2017 року за посиланням

Матеріали надсилати до 18:00 05.12.2017 року на е-maіl: dut.stud.conference@gmail.com 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Організаційний комітет                

Беркман Л.Н.

Головуючий

Проректор з наукової - педагогічної роботи

Похабова І.Е.

Співголовуючий

Начальник відділу з питань Соціальних і навчальних проблем студентства

Бондаренко Є.О.

Співголовуючий

Голова Студентської ради Державного університету телекомунікацій

Члени організаційного комітету

Козелков С.В.

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Коршун Н.В.

Декан факультету Телекомунікацій

Бондарчук А.П.

Декан факультету Інформаційних технологій

Довбешко С.В.

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації

Федюнін С.А.

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Соснова Д.Н.

Голова Студентської ради факультету Телекомунікацій

Щетініна А.А.

Голова Студентської ради факультету Інформаційних технологій

Перепелиця Л.С.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

Лазоренко А.В.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

АДРЕСА КОМІТЕТУ

Державний університет телекомунікацій

03110, Вул. Солом’янська, 7, м. Київ, Україна

E-mail: dut.stud.conference@gmail.com

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

З організаційних питань

 • Похабова Ірина Едуардівна, тел. +38(093)058-16-22
 • Бондаренко Євгеній Олександрович, тел. +38(093)223-29-59

Відповідальні за роботу секцій

 • Щетініна Анастасія Артурівна – секція «Сучасні інформаційні технології»
  тел. +38(093)144-78-72
 • Соснова Дана Назарівна – секція «Телекомунікаційні системи та мережі»
  тел. +38(096)023-11-39
 • Перепелиця Ліна Сергіївна – секція «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій»
   тел. +38(050)658-36-67
 • Лазоренко Анастастасія Вячеславівна – секція «Соціально-економічні проблеми розвитку телекомунікацій»
  тел. +38(063)469-75-06
Читайте також
Переглядів: 4 112