Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Перспективні напрямки в питаннях охорони праці

В цьому році Міжнародна організація праці (МОП) відзначає своє 100-річчя. Розпочавши свою роботу під час стрімкого росту виробництва та індустріальної революції і продовжуючи її зараз МОП опікується питаннями безпеки на робочому місті, гідної праці, гендерної рівності та обмеження дитячої праці. Рушійними силами створення МОП стали безпекові, гуманітарні, політичні та економічні міркування. Засновники МОП визнали важливість соціальної справедливості в забезпеченні миру на тлі експлуатації робітників того часу в індустріалізованих країнах. Також зростало розуміння світової економічної взаємозалежності та потреби співпраці для отримання схожості умов праці в країнах, що конкурують за ринки.

З 1954 року Україна ратифікувала 71 конвенцію МОП.

За часів незалежності представників України двічі обирали до складу Адміністративної ради – на період 1996–1999 рр. та 1999–2002 рр. Реалізовано понад 30 проектів і програм МОП. На сьогодні Програма гідної праці в Україні охоплює 7 проектів і програм на загальну суму близько 10 млн дол. США.

Наразі стратегічне завдання для підприємств – наблизити системи управління безпекою і гігієною праці до міжнародних стандартів. Тому впровадження нових системних підходів в управлінні охороною праці, основаних на керуванні ризиками, є пріоритетом.

Новий підхід базується на тому, що здоров’я та добробут працівників є невід’ємним складником економічної стабільності й розвитку підприємства.

Запроваджується застосування п’яти рівнів культури безпеки:

1. Вразливий: визнання того, що інциденти можуть ставатися – немає культури безпеки.

2. Реактивний: запобігання інцидентам, які подібні до тих, що вже сталися – культура провини.

3. Компліантний: запобігання інцидентам – культура дотримання правил.

4. Проактивний: вдосконалення систем – особиста культура кожної людини. Поліпшення лінійних систем ISO і OHSAS.

5. Стійкий: ми так ведемо бізнес – культура безпеки є способом життя. Індивідуально інтерналізований; інтегровані системи управління; керування ризиками інтегровано в усі системи.

Джерело

Оцініть новину:
2

Читайте також

Фізика оптичного зв’язку (ФОЗ) – одна з дисциплін, що викладає кафедра фізики. Вона забезпечує вивчення таких дисциплін як «Основи т..
На кафедрі військової підготовки Державного університету телекомунікацій закінчено цикл теоретичних занять та розпочато практичну складову комплексних..
На перший погляд – нічого. Але давайте зазирнемо глибше. Українська вишивка вражає різноманітністю візерунків – кола, ромби, крапки, квадр..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Підготовка за даною спеціалізацією передбачає оволодіння наступними компетенціями: розробка конструкції деталі радіоелектронного апарату (РЕА), схем окремих вузлів та виробів мікроелектронної техніки, конструкції друкованої плати мікрозборки, конструкції плати гібридно-плівкової мікросхеми, конструкції вузла РЕА (вузла на друкованій платі, гібридно-плівкової мікросхеми), конструкції вузла РЕА з виконанням перевірочних розрахунків та корегування конструкції за результатами випробувань, конструкції блоків, частин високих ієрархічних рівнів та закінчених пристроїв РЕА; конструкторський супровід виробництва РЕА; модернізація та уніфікація конструкцій існуючих РЕА.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Підготовка за даною спеціалізацією передбачає оволодіння наступними компетенціями: розробка конструкції деталі радіоелектронного апарату (РЕА), схем окремих вузлів та виробів мікроелектронної техніки, конструкції друкованої плати мікрозборки, конструкції плати гібридно-плівкової мікросхеми, конструкції вузла РЕА (вузла на друкованій платі, гібридно-плівкової мікросхеми), конструкції вузла РЕА з виконанням перевірочних розрахунків та корегування конструкції за результатами випробувань, конструкції блоків, частин високих ієрархічних рівнів та закінчених пристроїв РЕА; конструкторський супровід виробництва РЕА; модернізація та уніфікація конструкцій існуючих РЕА.


Переглядів: 86
^