XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Методичний семінар на кафедрі фізики на тему «Методика проведення лабораторних занять у вищих навчальних закладах»

18:01, 19-03-2019

На кафедрі фізики вивчаються дисципліни «Фізика» і «Фізика оптичного зв’язку» (ФОЗ). За навчальними програмами з дисциплін передбачено види занять: лекції, практичні заняття,  лабораторні заняття. На лабораторних заняттях студенти поглиблюють теоретичні знання, набувають умінь, навичок роботи з приладами, оформлення результатів вимірювань. За програмою студентами виконуються 18 лабораторних  робіт,  по 9 в кожному семестрі. Лабораторні роботи  двогодинні. На початку заняття  передбачено проведення  допуску студентів до виконання експерименту у вигляді опитування як теорії,  так і порядку проведення експерименту. Після виконання експерименту студенти, які допущені до лабораторної роботи повинні здійснити вимірювання, зробити відповідні обчислення отриманих результатів, оформити протокол лабораторної роботи. Завершальним етапом є захист лабораторної роботи, в якому приймають участь студент-викладач.  На всі ці етапи  відводиться  всього 2 години. Кількість студентів у групі  до 25 осіб. Не завжди викладач може виконати всі етапи роботи. Оцінки отримані за лабораторну роботу  входять як складова до загальної  оцінки. Загальна ж оцінка рівня знань студентів за 100 бальною складається з поточної успішності  та оцінки на іспиті чи заліку. Результати поточної успішності, до якої входять і оцінки за лабораторні роботи, заносяться до електронного журналу, який доступний для всіх студентів.

На методичному семінарі були обговорені методики проведення  лабораторних занять, які застосовуються у різних вищих навчальних закладах і методи. Найбільш прийнятні для умов нашого вузу ДУТ було рекомендовано викладачам кафедри до використання викладачам кафедри.  

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Програмна інженерія

Програмна інженерія пов'язана з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення до підтримки системи після передачі замовнику.

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, комп'ютерних ігор, створення та обробки баз даних, та багато іншого, то Вам слід обрати спеціалізацію «Програмна інженерія».

Спеціалізація: Програмна інженерія

Програмна інженерія пов'язана з усіма аспектами виробництва програмного забезпечення: від початкових стадій створення до підтримки системи після передачі замовнику.

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, комп'ютерних ігор, створення та обробки баз даних, та багато іншого, то Вам слід обрати спеціалізацію «Програмна інженерія».

Переглядів: 1 422