Державний Університет Телекомунікацій

Роль дисципліни фізики у вивченні базових курсів ДУТ

Основним завданням кафедри фізики є забезпечення викладання базових курсів Державного університету телекомунікацій, підготовка фахівців телекомунікаційної галузі, тому що фізика є науковою основою сучасного зв’язку.

Це і забезпечення студентів знаннями основних фізичних явищ та ідей, фундаментальних понять, законів і теорій не тільки класичної, а й сучасної фізики, методів фізичних досліджень, методів і способів розв’язування задач з різних розділів фізики,  й формування у студентів сучасного фізичного мислення, навичок активної самостійної навчальної і практичної діяльності.

Основними формами вивчення дисципліни є лекції, практичні і лабораторні заняття, на які відведено половина усіх аудиторних занять, а також самостійна робота студентів. Теоретична підготовка здійснюється відповідно до вимог випускаючих кафедр та роботодавців.

В цьому навчальному році для студентів створені курси «Прикладні аспекти фундаментальної фізики», заняття на яких допомагають студентам підвищити свій рівень знань.

Робочі навчальні програми дисципліни завжди узгоджуються з завідуючими випускаючих кафедр. Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням методики викладання дисципліни, обговорюючи методичні питання на засіданнях кафедри і методичних семінарах, проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

 

Вміння та навички, набуті студентами при вивченні дисципліни «Фізика», а саме застосування теоретичних знань при вирішенні конкретних технічних завдань, уміння проводити експеримент та обробляти результати дослідних даних допомагають студентам при проходженні виробничої практики, стажування, а також при подальшому працевлаштуванні.

Оцініть новину:
2

Читайте також

Викладачами кафедри читається унікальна дисципліна в своєму роді як Проектування інженерної інфраструктури центрів обробки даних, наші студенти отриму..
Студенти третього курсу спеціальності Інформаційні системи та технології проходили виробничу практику в ІТ-відділі Антимонопольного комітету України (..
Відповідно до наказу ректора Державного університету телекомунікацій від 11 березня 2019 року № 122 та з метою поглиблення, розширення й оновлення про..

Ключові слова

Абітурієнту

Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціальність: Інформаційні системи та технології

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають основні мови програмування, комп`ютерні мережі, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Web, оператори мобільного зв'язку, Інтернет-провайдери, організації, які використовують комп`ютерні технології.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 93
^