Державний Університет Телекомунікацій

Наукові будні кафедри документознавства та інформаційної діяльності

27 квітня 2018 р. викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності у рамках І Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація» взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації».

Тематика конференції передбачала обговорення актуальних питань розвитку гуманітарних дисциплін і міжмовної комунікації та використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Наукові напрямки заходу були пов’язані з розвитком мовної особистості в полікультурному середовищі, впровадженням інноваційних технологій з метою формування комунікативної мовної компетенції фахівця, удосконалення культурологічного потенціалу мови тощо.

Завдяки ґрунтовним доповідям учасників конференції, у тому числі, представників кафедри документознавства та інформаційної діяльності (С.М. Петькун – доповідь на тему «Проблеми інформаційно-комунікаційних процесів в управлінні підприємством»; Н.А. Дубовик – «Деякі аспекти міжнародного досвіду організації внутрішніх (корпоративних) комунікацій»; Н.А. Кирилюк – «Еволюція форм політичної комунікації: від «уніполярної» моделі до інтерактивних процесів»; Т.М. Сидоренко – «Двовидові дієслова із фазовим значенням у сучасних комунікаціях: лексико-стилістичний аспект»; Л.Г. Стороженко – «Міжкультурна ділова комунікація: етичний аспект») було досягнуто основну мету конференції – осмислення теоретико-методологічних засад сучасної комунікації в умовах глобалізаційних змін та активне запровадження новітніх комунікативних технологій у сучасний навчальний процес.

Оцініть новину:
18

Читайте також

Кафедра вищої математики нагадує вам, що студент не допускається до семестрового контролю з дисципліни «Вища математика» (семестрового екз..
Кожні 5 років викладачі проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації. Другий рік це навчання проходять на базі Університету менеджменту освіти..
У зв'язку з оновленням змісту навчання і розвитком матеріальної і методичної бази кафедри, науково-педагогічний персонал кафедри постійно шукає но..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 722
^