Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Вступ 2019: Новітні колосальні перспективи для молодших спеціалістів та бакалаврів всіх спеціальностей тільки в університеті телекомунікацій!

Здобувши освіту з будь-якої спеціальності за першим бакалаврським рівнем або рівня молодшого спеціаліста, Ви маєте унікальну можливість розширити перспективи свого професійного майбуття.

На день сьогоднішній, маючи вище вказані дипломи про освіту, фактично для ринку праці України Ви вже задекларували себе як фахівця у відповідній галузі (відповідно до диплому). І диплом зі спеціальності є документальним підтвердженням професійної підготовки. Не є новиною, що фахівець із повною вищою освітою (магістерський рівень) стартує у професійному житті з позицій, які є за звичай нижчими, ніж зазначені у дипломі. Так майже завжди починається професійне життя багатьох. Згодом, звісно, людина зростає і закріплюється у спеціальності. Тому, враховуючи особливості розвитку вітчизняної економіки, маючи дипломи бакалавра або молодшого спеціаліста, Ви маєте стартові позиції на ринку праці майже однакові із магістрами зі спеціальності. Звісно, це є наші внутрішні особливості розвитку вітчизняного ринку праці й економіки країни. Однак, це тільки на старті. Далі розвиток неможливий без отримання повної вищої освіти та, дуже часто, й додаткової вищої освіти. І це не данина моді, а вимога кар’єрного розвитку. Період зростання, звісно, у кожного свій, але і його можна прискорити.

Для реалізації у обраній Вами справі та кар’єрного зростання для працедавця згодом від Вас потрібно буде підтвердження Вашого освітнього зростання. Як правило, кар’єрне зростання – це отримання посади, яка є керівною в певній галузі. Отже, головними знаннями для зростання є компетентності з ділової освіти. Сутність ділової освіти дещо споріднена із управлінською, але є більш широкою за неї. Саме спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» є абсолютним втіленням справжньої ділової освіти, яка пропонується в Україні.

В Державному університеті телекомунікацій, вперше в Україні, пропонується для Вас ця спеціальність, компетентнісні спроможності (ділові знання) якої розширені та уніфіковані. Уніфікованість ділових знань досягається шляхом формування дисциплінарних програм всіх курсів за європейськими принципами побудови ділової освіти, спрямованої в бік її абсолютної практичності та універсальної адаптованості для роботи нашого випускника як в управління державою, суспільством, так і в масштабних бізнес-структурах.

Тому, здобувши ще освіту зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», молодші спеціалісти та бакалаври фактично досягають:

  • Професійного укріплення в отриманій спеціальності на бакалавраті або у технікумі як топ-управлінця з фаху і у бізнесі, і на рівні державного управління відповідної галуззю (справою, тощо).
  • Отримання другого диплому (другої освіти) для будь-якого працедавця означає Вашу спроможність багатоваріативної реалізації у будь-якій роботі, а, отже, завчасно формує до Вас більш високу довіру як до фахівця і повагу.
  • Другий диплом та власне сама спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» надасть вам дуже широкі можливості на ринку праці і у житті, навіть без поєднання із іншими фахами.

 

Детальніше про сутність та інноваційність наукових розробок ДУТ зі спеціальності – читайте інформаційні повідомлення та сторінки кафедри ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ.
 

І головне. Новітні колосальні перспективи для молодших спеціалістів та бакалаврів всіх спеціальностей дійсно відкриті в університеті телекомунікацій і можливі за умови отримання освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Оцініть новину:
3

Читайте також

Ми продовжуємо наші заняття. Темою другого заняття будуть кукі «Сookies from the point of attacker». Студент другого курсу Веселков Нікіта..
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг» в Навчально-науковому інституті Менеджменту та підприємницт..
02 травня 2019 року представники кафедри космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій провели заключне заняття з налаштування швидкіс..

Ключові слова


Переглядів: 1 205