Державний Університет Телекомунікацій

Про хід екзаменаційної сесії на кафедрі фізики

Результати екзаменів з дисципліни Фізика, проведених в навчальних групах за перший тиждень сесії показали, що методика систематичного контролю успішності студентів з різних видів звітності (письмове опитування по кожній темі дисципліни, перевірка виконання індивідуальних завдань, захист лабораторних робіт, виконання модульних контрольних робіт, а також розрахунково-графічних робіт) показала, що успішність студентів у другому семестрі зросла, порівняно з 1-им семестром. Збільшилася кількість оцінок відмінно і добре, зменшилася кількість незадовільних оцінок.

Всього за семестр кожний студент отримав 22 оцінки за різні види звітності, що дало можливість об’єктивно оцінити успішність кожного студента за допомогою використання електронного журналу, введеного на кафедрі в першому семестрі. Особливо слід відмітити покращення успішності студентів, які відвідували заняття фізичного гуртка, а також прийняли участь у фізичній олімпіаді. Кафедра прийняла рішення і в подальшому застосовувати розроблену методику навчання студентів, контролю їх успішності та оцінювання  знань.

Оцініть новину:
2

Читайте також

28 грудня 2019 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук завідувача кафедри Інформаційної та кібернетичної бе..
Нагадуємо, що в Навчально-науковому інституті телекомунікацій та інформатизації студентам, які навчаються за спеціальністю 172 «Телекомунікації ..
Сьогодні в системі вищої освіти готується чимала кількість управлінців. Звісно, що професійний управлінець готується виключно у системі менеджмент-осв..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 563
^