Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційний зміст навчання з публічного управління в аспекті повного володіння професійною іноземною мовою

Сучасні тенденції розвитку суспільства зумовлюють необхідність знань іноземних мов для всіх освічених людей. А що вже казати про професійні вимоги всіх працедавців, бізнес яких шириться і зростає, та, тим більше, про сектор державного управління країни, вектори розвитку якої спрямовані на євроінтеграцію.

Вітчизняна вища управлінська освіта, в свою чергу, пропонує підготовку з іноземної мови в рамках загальної підготовки за шаблонними стандартами. В університеті телекомунікацій впроваджена система, яка забезпечує не тільки загальне знання іноземної мови, а й знання іноземної мови фахового спрямування. Таким чином, на бакалавраті студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання перші два роки навчаються за загальною програмою підготовки, а з третього курсу починають вивчати іноземну мову професійного спрямування. Дана дисципліна викладається також два роки та забезпечується  науково-педагогічним складом фахової випускаючої кафедри.

З цього року наш третій курс має змогу опанувати саме професійну англійську мову. Програма курсу  розроблена провідними викладачами кафедри публічного управління та адміністрування ДУТ, обговорена та затверджена на засіданні нашої кафедри. Викладання дисципліни забезпечується дипломованим фахівцем з державного управління із науковим ступенем та досконалим загальним та фаховим володінням англійською мовою. Такий підхід до освіти наших студентів надасть їм можливість досягти рівень володіння мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра, і забезпечить вільним володінням професійною англійською мовою саме з публічного управління.

Велику увагу у навчанні своїх студентів кафедрою публічного управління та адміністрування приділено:

1. Аудіюванню

2. Говорінню

а) Діалогічному мовленню

б) Монологічному мовленню

3. Читанню

4. Письму

Програмою підготовки з іноземної мови професійного спрямування великий акцент поставлений навчанні студента самовдосконаленню та самоосвіті в даній галузі.

Оцініть новину:
9

Читайте також

Зовсім скоро, 21 травня 2019 року у випускників шкіл розпочнеться дуже відповідальний період складання ЗНО. А вже за два місяці, у липні майбутні студ..
Державний університет телекомунікацій запрошує випускників коледжів до вступу на спеціальність 124 «Системний аналіз». На відміну від і..
Спеціальність «Інформаційні системи та технології» забезпечує підготовку фахівців, орієнтованих на розробку і застосування математичних мо..

Ключові слова


Переглядів: 621