Державний Університет Телекомунікацій

Готовність кафедри Інформаційних систем та технологій до навчального процесу

24 вересня 2018 року відбулося засідання викладачів кафедри Інформаційних систем та технологій щодо інноваційного змісту навчання з дисциплін кафедри у 2018-2019 навчальному році. Спеціальність «Інформаційні системи та технології» забезпечує підготовку фахівців, орієнтованих на розробку і застосування математичних моделей процесів і об'єктів, математичних методів, програмних та інструментальних засобів побудови інформаційних систем для вирішення задач науки, техніки, економіки та управління.

Викладачі кафедри представили свої дисципліни із зазначенням вмінь та навиків, які задовольняють вимогам роботодавців. За інноваційною стратегією навчання до оголошених вимог роботодавців викладачами кафедри складені робочі програми навчальних дисциплін з темами, що планують висвітлювати на заняттях, а також компетенції, якими повинні володіти студенти під час вивчення кожної з тем.

Вимоги фахівців, які задовольняються викладенням дисциплін кафедри, отримані з офіційних сайтів пошуку роботи. Розробка інформаційної системи задовольняється викладенням дисциплін за спеціальністю: «Архітектура інформаційних систем», «Моделювання інформаційних систем». Одна з вимог вміння грамотно, швидко і якісно знаходити інформацію в мережі Інтернет задовольняється викладенням дисципліни «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» та «Інформаційні мережі». Одна з вимог збору, обробки та систематизації даних, які генеруються ІоТ-рішеннями викладанням дисциплін «Технології Інтернет речей», «Моделювання IoT».

     Теоретична та практична підготовка на кафедрі Інформаційних систем та технологій здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри. Кафедра здійснює якісне навчання студентів не лише теоретично, а й практично з використанням навчально-матеріальної бази, яка створена на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексах і програмного забезпечення.

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання по дисциплінам спеціальності 126 Інформаційні системи та технології наш випускник володітиме теоретичними знаннями та практичними навиками виконання вимог роботодавців, що забезпечить підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Оцініть новину:
8

Читайте також

Важливим шляхом підвищення якості навчання/самонавчання іноземної мови є використання не тільки навчальних програм, а і автентичних (іншомовних для ре..
Цікавишся налаштуванням мереж? Прагнеш отримати досвід роботи в сфері IT? Чи просто хочеш дізнатися щось нове? Тоді приходь цієї п'ятниці (19.1..
11 жовтня 2018 року о 1500в актовому залі Університету відбудеться Конференція трудового колективу Державного університету телекомунікацій, на якій бу..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 212
^