Державний Університет Телекомунікацій

Наочно-практичне навчання із спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Вища освіта з будь-якої спеціальності включає в себе дисципліни, що мають теоретичний характер. Практична складова навчального процесу з них має специфічне забарвлення у вигляді, як правило, семінарів. Це стосується і дисциплін, що належать до суспільних наук.

Але навчання в університеті телекомунікацій цілком орієнтовано на надання студентові, перш за все, практичних знань, вмінь та навичок. Тому у навчальний процес теоретико орієнтованих дисциплін спеціальності «Публічне управління та адміністрування» активно включаються наочно-практичні тренінги як різновид практичної підготовки студентів. Це є чи не най активніший та най цікавіший елемент подібних дисциплін. Їх різновидів надвелика кількість і в навчальному процесі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в університеті телекомунікацій використовується чимало.

Так, у процесі вивчення дисципліни «Теорія та історія публічного управління» навчальним планом визначена чимала кількість годин і на практичні заняття. Одним з таких є наочно-практичний тренінг, присвячений відвідуванню Музею історії грошей Національного банку України.

Запланована програмою дисципліни тематика була розкрита спочатку в навчальній аудиторії професором кафедри публічного управління та адміністрування, д.держ.упр. Андреєвим С.О., а потім навчання було переміщено у Музей історії грошей НБУ.

Фахівцями Національного банку України було проведено екскурсію про історію розвитку гривні в Україні. Розповідь була насичена важливими для майбутніх публічних управлінців історичними фактами становлення нашої держави. Чимала була експозиція грошей.

Чимало дисциплін спеціальності «Публічне управління та адміністрування», що передбачені навчальним планом, супроводжуються наочно-практичними тренінгами в органах публічної влади, в музеях, виставках тощо. Дані види практичних занять є доповненням до інших видів тренінгових робіт і формують у студентів професійний світогляд, розуміння місця і ролі кожного з органів державної влади, державних установ, і т.ін. в системі суспільного життя країни. Крім того, подібні тренінги завжди позитивно впливають на формування особистості громадянина України.


Фотографії

Оцініть новину:
22

Читайте також

Провідні компанії світу вже не шукають собі співробітників десь. Вони готують їх для себе самі, за допомогою співпраці з університетами. Не багато уні..
На кафедрі Систем інформаційного та кібернетичного захисту велика увага приділяється розширенню асортименту навчальної матеріальної бази для теоретичн..
Якщо Ви плануєте у 2019 році продовжити навчання у магістратурі, Вам необхідно зареєструватись для участі у ЗНО! У 2019 році, згідно рішення Мініст..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 457
^