Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Наочно-практичне навчання із спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Вища освіта з будь-якої спеціальності включає в себе дисципліни, що мають теоретичний характер. Практична складова навчального процесу з них має специфічне забарвлення у вигляді, як правило, семінарів. Це стосується і дисциплін, що належать до суспільних наук.

Але навчання в університеті телекомунікацій цілком орієнтовано на надання студентові, перш за все, практичних знань, вмінь та навичок. Тому у навчальний процес теоретико орієнтованих дисциплін спеціальності «Публічне управління та адміністрування» активно включаються наочно-практичні тренінги як різновид практичної підготовки студентів. Це є чи не най активніший та най цікавіший елемент подібних дисциплін. Їх різновидів надвелика кількість і в навчальному процесі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в університеті телекомунікацій використовується чимало.

Так, у процесі вивчення дисципліни «Теорія та історія публічного управління» навчальним планом визначена чимала кількість годин і на практичні заняття. Одним з таких є наочно-практичний тренінг, присвячений відвідуванню Музею історії грошей Національного банку України.

Запланована програмою дисципліни тематика була розкрита спочатку в навчальній аудиторії професором кафедри публічного управління та адміністрування, д.держ.упр. Андреєвим С.О., а потім навчання було переміщено у Музей історії грошей НБУ.

Фахівцями Національного банку України було проведено екскурсію про історію розвитку гривні в Україні. Розповідь була насичена важливими для майбутніх публічних управлінців історичними фактами становлення нашої держави. Чимала була експозиція грошей.

Чимало дисциплін спеціальності «Публічне управління та адміністрування», що передбачені навчальним планом, супроводжуються наочно-практичними тренінгами в органах публічної влади, в музеях, виставках тощо. Дані види практичних занять є доповненням до інших видів тренінгових робіт і формують у студентів професійний світогляд, розуміння місця і ролі кожного з органів державної влади, державних установ, і т.ін. в системі суспільного життя країни. Крім того, подібні тренінги завжди позитивно впливають на формування особистості громадянина України.


Фотографії

Оцініть новину:
24

Читайте також

Робота експертної комісії зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», розпочата 22 квітня 2019 року в Державному універ..
В рамках проведення міжнародного семінару-практикуму ITU (МСЕ) для регіонів Європи та СНД «Інфраструктура ІКТ як основа цифрової економіки»..
Іноді вважають, що методи навчання, а також підхід вчителя - основний ключ до успіху студентів. Але результативність навчання залежить також як від..

Ключові слова


Переглядів: 660