Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Особливості навчання студентів з питань технічного захисту інформації

На теперішній час захист інформації став глобальною проблемою. Потреба у фахівцях з кібербезпеки на ринку праці зростає у геометричній прогресії. Питання кібербезпеки та захисту інформації входять практично до всіх програм підготовки фахівців ІТ спеціальностей. Разом з тим, створення ефективної системи підготовки майбутніх кіберфахівців потребує врахування та розуміння специфіки спеціальності 125 Кібербезпека.

Саме поняття "кібербезпека" з’явилося відносно недавно. Проте захистом інформації та її носіїв людство займається вже достатньо давно. У “докомп’ютернуˮ  еру існувала проблема зберегти та захистити інформацію на паперових, магнітних та ін. носіях, унеможливити витік акустичними та електромагнітними каналами, забезпечити охорону об’єктів інформаційної діяльності. З появою та розповсюдженням комп’ютерних мереж з’явилися і нові канали витоку, що і призвело до появи поняття “кібербезпекаˮ. Сучасному зловмиснику немає потреби проникати на якийсь об’єкт ‒ іноді достатньо декількох кліків мишкою. У той же час, проблема технічного захисту інформації не відпала, а лише посилилася.

Таким чином, технічний захист інформації можна вважати основою кібербезпеки і будь-хто, хто хоче стати кваліфікованим фахівцем у галузі кібербезпеки має починати саме з технічного захисту інформації.

У Державному університеті телекомунікацій підготовка фахівців за цим профілем здійснюється у рамках освітньо-професійної програми “Технічні системи інформаційного та кібернетичного захистуˮ. Відповідальною за підготовку є кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту.

 
 

Особливістю підготовки за означеною освітньо-професійною програмою є інтегроване поєднання знань з побудови комп’ютерних мереж та систем, теорії та практики їх захисту з фундаментальними знаннями фізики та природи розповсюдження радіо та акустичних хвиль, які створюють канали витоку інформації. Кваліфікований фахівець з технічного захисту інформації володіє більш широкими знаннями та здатен комплексно орієнтуватися у сфері кібербезпеки.

Для забезпечення навчального процесу за цим напрямом в університеті створені всі необхідні умови. Навчальні лабораторії обладнано сучасною комп’ютерною технікою та спеціалізованими засобами. Науково-педагогічні працівники мають достатній рівень підготовки та відповідні сертифікати. До навчальних програм включені дисципліни, що дають як загальні знання з основ кібербезпеки, програмування, розслідування кіберінцидентів, так і специфічні уміння стосовно побудови комплексних систем захисту інформації. До проведення занять залучаються не лише викладачі кафедри, а й представники компаній-партнерів, які знайомлять студентів з передовими технологіями.

Долучившись до цієї команди кожен може стати висококваліфікованим фахівцем, затребуваним сьогодні на ринку праці.

Оцініть новину:
4

Читайте також

Для успішної роботи студентів на практичному занятті з англійської мови, однією із складових є вивчення ідіом, що відбувається у межах мовного рівня В..
Однією з форм навчання студентів є виконання курсових проектів, в рамках яких студенти здійснюють розробку та розрахунок певних радіоелектронних прист..
Дисципліни викладаються студентам 1-го курсу спеціальностей факультету Інформаційних технологій, факультету Телекомунікацій ННІТІ, а також студентам с..

Ключові слова


Переглядів: 799