Державний Університет Телекомунікацій

Методика викладання дисциплін докуметно-комунікаційного циклу: науково-методичний семінар кафедри документознавства та інформаційної діяльності

28 листопада 2018 року на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбувся плановий науково-методичний семінар «Методика викладання дисциплін докуметно-комунікаційного циклу», покликаний удосконалити методику викладання низки дисциплін, передбачених навчальною програмою кафедри («Документознавство», «Діловодство», «Керування документацій ними процесами», «Кадрове діловодство», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Ділові комунікації» тощо).

Методика викладання зазначених дисциплін, як зазначила кандидат історичних наук, доцент К.І. Климова, має забезпечити реалізацію основних принципів дидактики, зв’язок теорії з практикою; систематичність і послідовність у підготовці фахівців; активність і самостійність студентів у навчанні; поєднання абстрактності мислення з наочністю у викладанні; глибину засвоєння та доступність наукових знань; єдність навчання та виховання у всіх формах навчального процесу тощо. Це має реалізуватися у навчальній практиці під час лекцій, самостійної робота студентів, семінарських занять, консультацій, заліків, іспитів, різноманітних форм позааудиторної роботи.

Учасники семінару зазначили, що всі форми навчального процесу є взаємозалежними, взаємозв’язаними, логічно послідовними. При цьому кількісне співвідношення та роль методів навчання можуть змінюватися. Якість методів навчання залежить також від кількості годин, передбачених навчальним планом, від забезпечення сучасним технічним обладнанням, навчально-методичним забезпеченням тощо. Це є універсальними факторами, що їх мають ураховувати, розробляючи методику викладання не лише дисциплін докуметно-комунікаційного циклу, а й будь-яких дисциплін загалом.

Оцініть новину:
7

Читайте також

Студентські роки золоті — Веселі і бурхливі! Вони найкращі у житті — Безхмарні та щасливі! Студентське життя приносить багато радост..
Науково-викладацький склад кафедри енергоефективних технологій, на даному семінарі зустрілися і дружевенно поспілкувалися з фірмою партнером кафедри S..
Стрімкий розвиток нашої держави зумовлює суттєві перетворення в усіх сферах нашого суспільства. Освітня політика України визначає цілі та основні зада..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 110
^