Державний Університет Телекомунікацій

Інновації у викладанні української мови для іноземних слухачів

Викладачі кафедри української мови Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін активно втілюють інноваційні методи навчання мови іноземними слухачами.

Вивчення будь-якої мови базується на 4-х «китах»: читанні, письмі, вільному володінні усній розмовної промовою і сприйнятті мови на слух. Серед усіх методик вивчення  української мови іноземним слухачам Підготовчого відділення найбільш ефективним заслужено вважають саме комунікативний підхід, в якому головний акцент робиться на практику спілкування, володіння мовою та її сприйняття.

Комунікативна методика - це змішання традиційного і інтенсивного методів, вона маює ряд переваг. Її ідеєю є підхід, заснований на схожості освоєння мови з тим, як це роблять маленькі діти, вперше вивчаючи рідну мову. Іноземний слухач, який вивчає українську  мову, знаходиться в центрі навчального процесу. Для пояснення нових слів і правил, викладач використовує знайому йому лексику, пояснює граматику за допомогою наочних ілюстрацій, жестів і міміки.

 
 

У сучасному світі комунікативна методика надзвичайно поширена. Більшість зарубіжних мовних шкіл (включаючи їх представництва в Україні) використовують її у своїй роботі - наприклад, British Council, International House, Live English.

Дана методика передбачає присутність носія мови. Ставиться на меті подолати мовний бар'єр і допомогти людині позбутися боязні говорити українською мовою. Іноземні слухачі використовують на заняттях мову таку ж, як і в реальних ситуаціях життя, що дає їм можливість використовувати лексичні та граматичні форми для вираження своїх думок.

Комунікативний метод розвиває навички мовлення, навички читання і сприйняття інформації на слух. Що стосується вивчення граматики, то це відбувається під час спілкування. При цьому спочатку освоюються слова, вирази і мовні формули, а вже потім відбувається їх розбір в граматичному плані. Так досягається мета навчити іноземних слухачів говорити правильно і вільно.

Оцініть новину:
6

Читайте також

Рівень бакалаврської освіти являє собою за сутністю здобуту вищу освіту першого рівня. Фактично це вища освіта, що є достатньою для професійної діяльн..
15 січня 2018 року провідний інженер кафедри КСКСТ Листопад Р.О., відвідав ЗОШ №10 в м. Лубни, з метою проведення агітаційної роботи серед учнів 10-их..
20 грудня 2018 у 15.15 в Навчальному центрі Eutelsat аудіторія№211 відбулася презентація новітнього телекомунікаційного обладнання від партнерів кафед..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 256
^