Державний Університет Телекомунікацій

Нові горизонти майбутніх маркетологів

Навчання у Державному університеті телекомунікацій спрямоване на підготовку майбутніх фахівців, які володіють компетенціями, що надають нові горизонти для майбутніх випускників-маркетологів.

Так, додатково викладаються дисципліни:

  • на 1 курсі «Групова динаміка та комунікації»,
  • на 2 курсі – «Ділові комунікації»,
  • на 3 курсі – «Хмарні технології» та «Штучний інтелект»,
  • на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу».

Одним з напрямів оновлення змістовної складової практичної підготовки майбутніх фахівців стало введення для всіх спеціальностей університету на першому курсі нової дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Ця дисципліна закріплена за кафедрою маркетингу. Лектор - д.е.н., професор Виноградова О.В. Практичні заняття проводять -  д.е.н., професор Виноградова О.В. та к.е.н., доцент Євтушенко Н.О. Актуальність вивчення дисципліни вже на першому курсі підтверджується важливістю надання студентам вже з перших кроків навчання навичок успішної адаптації до нового колективу, вмілого керування своїм часом, вмінь долати стрес, запобігати конфліктних ситуацій, ефективно вирішувати завдання спільно з іншими учасниками команди, усвідомлювати свою роль у житті та набути впевненості в собі, відкрити здатність до самоконтролю і самокорекції своєї особистості. На досягнення цієї мети спрямоване змістовне наповнення дисципліни, інноваційні методи навчання: практико-орієнтовані лекції, проблемні лекції, лекції-дискусії, тренінги, кейси, рольові ігри, психологічні ігри, тести, опитувальники тощо. До проведення занять залучаються провідні психологи - фахівців з тренінгів особистісного росту і комунікативних умінь.

 

Таким чином, інноваційний зміст навчання, запроваджений у Державному університеті телекомунікацій, спрямований на підготовку комунікабельних, ініціативних спеціалістів з маркетингу, добрих організаторів, які вміють творчо вирішувати непрості завдання, структурно та аналітично мислити, переконувати,  доводити свою точку зору, вільно спілкуватися англійською мовою, володіти маркетинговим інструментарієм, глибокими знаннями перспектив розвитку інформаційних технологій, здатних максимізувати прибутки компанії, вдосконалити асортиментний ряд продукції, налагодити зв'язки з партнерами та споживачами, організувати рекламну компанію та вийти на нові ринки.

Все це дозволить майбутнім фахівцям йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Оцініть новину:
11

Читайте також

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності завжди гостинно розчиняє двері перед своїми гостями. Так, відбулося й цього разу. До нас завітал..
1 березня 2019 року в рамках співпраці кафедри Інженерії програмного забезпечення та спеціалізованої школи «Перспектива» №194 учні 10 клас..
Упродовж усього життя людині доводиться адаптуватись до різних ситуацій. Проблема адаптації до умов оточуючого середовища, зокрема навчання, є однією ..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 383
^