Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Вітаємо Старинця Олександра Георгійовича з успішним захистом докторської дисертації

Колектив кафедри менеджменту щиро вітає Старинця Олександра Георгійовича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему: «Антикризове управління телекомунікаційних підприємств: теорія та методологія».

Захист відбувся 20 грудня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій.

Дослідження присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних підходів і розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення антикризового управління телекомунікаційних підприємств.

Розроблено  наукові  підходи  до  побудови  профілю  механізму  антикризового управління  телекомунікаційних  підприємств,  здійснено  обґрунтування методологічних засад антикризового управління телекомунікаційних підприємств за сукупністю  інтегрованих  етапів,  запропоновано  систему  критеріїв  та  індикаторів ефективності антикризового управління підприємством.

Визначено ключові виклики і  загрози  стабільного  функціонування  провідних  українських  телекомунікаційних підприємств,  здійснено  оцінку  ефективності  механізму  антикризового  управління телекомунікаційних  підприємств  та  обґрунтовано  ключові  напрями  його модернізації, запропоновано стратегічний інструментарій антикризового управління телекомунікаційних підприємств.

Побудовано модель превентивного антикризового управління  телекомунікаційних  підприємств,  яка  дає  можливість  здійснювати комплексну  діагностику  діяльності  підприємства і  на  ранніх  стадіях  розробляти  та впроваджувати необхідні антикризові заходи. Запропоновано інтегральні показники оцінювання  антикризової  гнучкості,  антикризової  спроможності,  ефективності антикризових  заходів  телекомунікаційних  підприємств,  а  також  інтегрального показника  фінансового  стану підприємства. 

Визначено  вектори  імплементації інструментарію  формування  ефективного  механізму  антикризового  управління  для телекомунікаційних підприємств.

Також висловлюємо найщиріші вітання науковому консультанту - завідувачу кафедри менеджменту, доктору економічних наук, професору Гудзь Олені Євгенівні!


Фотографії

Оцініть новину:
12

Читайте також

Аналіз навчального процесу кафедри у 2018 – 2019 рр. показав невпинне зростання рівня його якості: збільшення кількості докторів та кандидатів т..
Професор кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій Макаренко А.О. відвідав Форум Cisco по Кібербезпеці. Організаторами підготовлена насичена ..
Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій вч..

Ключові слова


Переглядів: 429
^