Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційна складова навчання студентів-маркетологів

Підготовка студентів на кафедрі маркетингу формується з врахуванням  реалій сьогодення, нових вимог МОН України, інноваційної освітньої  моделі ДУТ, спрямованої на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці, шляхом суттєвого поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, оволодіння підприємницькими навичками та комунікативними здібностями. 

 

Для досягнення цієї мети вивчення дисциплін загальної підготовки у маркетологів ДУТ здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом усього терміну підготовки бакалавра.

При підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% - дисципліни загальної підготовки і 75% - дисципліни професійної підготовки за спеціальністю «Маркетинг».

Більше половини усіх занять проводиться практично; з кожної теми занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для питань для самостійного опрацювання студентами;з тем кожної дисципліни проводиться лекція (як теоретична підготовка), практичні заняття (практична складова навчання), передбачено зустрічі із практиками.

 

На кафедрі маркетингу викладачами ефективно використовуються такі методи навчання, як:

  • Навчальні ігри (ролеві ігри, імітації, ділові ігри і освітні ігри).
  • Використання громадських ресурсів (запрошення фахівців з маркетингу, екскурсії).
  • Соціальні проекти і інші позааудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, фільми, виставки тощо).
  • Вивчення і закріплення нового матеріалу (інтерактивні лекціії, робота з наочними посібниками, видео- і аудіоматеріалами, «студент в ролі викладача2, «кожен учить кожного», використання питань, Сократів діалог).
  • Обговорення складних і дискусійних питань і проблем («Займи позицію», «шкала думок», проектна техніка, «Карусель», «Дискусія у стилі телевізійного ток-шоу», дебати, симпозіуми).
  • Вирішення проблем («Дерево рішень», «Мозковий штурм», «Аналіз казусів», «Сходи і змійки»).
  • Творчі завдання тощо.

Таким чином, інновації у навчально-методичному забезпеченні підготовки бакалаврів з маркетингу, забезпечують формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок на  рівні світових освітніх стандартів,  відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

Оцініть новину:
12

Читайте також

Кафедра Комп’ютерних наук оголошує набір у весняну групу постійно діючих курсів програмування на мові Java. Старт групи – 4 березня. Трива..
Відповідно до освітньою моделлю «12 кроків до якісної освіти» на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою триває активна..
З метою ознайомлення з організацією роботи парламенту студенти кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та спільно зі студентами групи ..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 351
^