Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ: використання системи MOODLE у підготовці фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

З метою вдосконалення та підвищення продуктивності навчального процесу в Державному університеті телекомунікацій запроваджено провідну технологію дистанційного навчання – систему MOODLE.

Ця дистанційна система має особливе значення для навчання студентів освітніх програм: «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю», оскільки навички роботи у віртуальному просторі є запорукою формування й вдосконалення сучасних професійних компетенцій фахівців інформаційно-комунікаційної сфери.

Студенти кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій мають можливість здобувати освіту дистанційно, адже викладачами кафедри розроблено і впроваджено у навчальний процес дистанційні кейс-курси з усіх дисциплін спеціальності.

До основних переваг дистанційних курсів зараховуємо:

 • безперервність навчального процесу;
 • оптимізацію комфортного режиму навчання;
 • розширення меж і можливостей навчального процесу засобами он-лайн освіти;
 • підвищення ефективності взаємодії викладацького складу вишу;
 • можливість для участі у навчальному процесі максимальної кількості користувачів мобільних пристроїв;
 • доступність навчальних матеріалів для студентів, що не мають можливості очного навчання;
 • розміщення у відкритому доступі інформацію щодо діяльності університету у вигляді електронних документів та ін.

Для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітні програми: «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю») дистанційне навчання є важливим за такими критеріями:

 • закріплення знань та поглиблення навичок роботи з програмними продуктами та офісною технікою, що є обов’язковою складової фахової діяльності документознавців;
 • вдосконалення професійних комунікативних компетенцій, необхідних для сучасного ринку праці;
 • розвиток аналітичних здібностей та вдосконалення володіння інформаційними потоками;
 • практичне застосування умінь створювати документи та здійснювати операції з документними потоками;
 • формування умінь та навичок користування різними формами контролю тощо.

Режим дистанційної освіти та використання її інструментарію дають можливість сформувати якісні фахові компетенції у майбутніх фахівців інформаційно-комунікаційної сфери, які уможливлюють виконання окреслених завдань у їх професійній діяльності та гідне конкурування на сучасному ринку праці.

Оцініть новину:
9

Читайте також

Для вступу на 1-й курс: (заочна форма навчання) На основі повної загальної середньої освіти; Прийом здійснюється для абітурієнтів, які всту..
Шановний абітурієнт, ти пам'ятаєш що скоро закінчення подачі заяв до Університету? Якщо ти до сих пір не визначився з вибором спеціальності? Тоді ..

Ключові слова


Переглядів: 905
^