Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Інформаційне повідомлення завідувача кафедри публічного управління та адміністрування про новітні структурні зміни в процесі навчання публічного управлінця: тільки в ДУТ інноваційна та повністю практикоорієнтована професійна освіта зі спеціальності!

Інноваційний зміст освіти, закладений в освітньо-професійну програму спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» потребує і змін у процесі навчання.

Детальніше ознайомитись із інноваціями у змісті даної спеціальності, які цілком вирізняють університет телекомунікацій з-поміж всіх інших закладів вищої освіти України, можна у інформаційних повідомленнях кафедри публічного управління та адміністрування та на сторінках сайту.

Класичний процес навчання, що існує зараз в українських вишах, передбачає викладання програмного матеріалу по дисциплінах в аудиторіях. При цьому практична частина дисциплін у суспільних науках, до яких, до речі, належить переважна більшість дисциплін з управління, у вітчизняній системі вищої освіти знаходиться у майже занедбаному стані. Що це означає?

По-перше. Всі дисципліни, і суспільні в тому числі, у вишах мають викладатись у загальному форматі: лекції+практичні роботи+семінари (для інших спеціальностей можуть бути ще +лабораторні). Звісно, лекції є домінуючим елементом навчального процесу. При цьому, практична частина дисциплін в нашій спеціальності (практичні роботи+семінари) нівельована у вищій школі України багатьма навчальними закладами взагалі. Замість практичної діяльності в навчально-тренінгових лабораторіях студенти в кращому випадку опановують лекційний матеріал в простих аудиторіях. А лабораторій зі спеціальності або взагалі немає, або вони формально існують на папері. Якщо дослідити навчальні плани вишів, то зрозумілим стає, що на практичну частину відводиться формальна і надмала кількість годин. Тобто студент при цьому отримує не практичні навички з дисципліни, а звичайну теорію. І при цьому її якість та практична придатність залишається сумнівною. Чому? Все просто. Навіть надсучасна інформація без демонстрації її застосування та «увімкнення» творчого мислення студента для багато варіативності її застосування на практиці – нічого не варта. Ці знання можуть залишитися виключно мертвою теорією у свідомості майбутнього управлінця та згодом взагалі забутися. І це ще у разі, якщо ця теорія була подана викладачем у зрозумілому та цікавому форматі та цілком проконтрольована її «завченість напам’ять». А якщо ні – то це просто марне витрачання часу на дисципліну.

По-друге. Що відбувається у вишах із підходом до курсових робіт дисциплін із нашої спеціальності? Курсові роботи із суспільних дисциплін стали цілковитою формальністю. Студенти вимушені просто шукати матеріали в інтернеті, їх компілювати та здавати подібні роботи викладачу. І все. І що при цьому відбувається? Якщо і студент, і викладач старанно та відповідально ставляться до своїх обов’язків, то, в кращому випадку, ми бачимо добірку адекватного темі матеріалу. Якщо ні – годі й коментувати. Курсова робота покликана розширити та закріпити професійні компетентності з дисципліни. Постає питання: які ж системні професійні управлінські компетентності додасть така курсова робота студентові і саме за таких умов?

Для довідки. Компетентності – це система компетенцій, які, в свою чергу, умовно можна визначити за формулою: компетенція=зання+вміння+навички.

А в компетентностях вже йдеться про системні знання, системні вміння, системні навички. Слово «системні» підкреслює вже не поокремі професійні знання явищ, а розуміння професійних процесів і подій (як взаємоузгодженої сукупності явищ), їх повне професійне осмислення та вміння впливати на них задля досягнення управлінських цілей.

Кафедра публічного управління та адміністрування університету телекомунікацій своїми інноваційними підходами не тільки до змісту навчання, а й до процесу навчання, усунула цю, вже достатньо усталену, систему формалізації управлінської освіти. Наші розробки і впровадження фактично, не порушуючи класичних підходів та вимог до вищої освіти, виявили принципово нові та найефективніші методи формування професійного управлінця. Цими методами і прийомами ми можемо чітко задекларувати, що готуємо дійсно ефективного сучасного управлінця, який не тільки володіє надшироким спектром знань, а й впевнено буде працювати у топ-менеджменті країни або великого бізнесу. І слово «впевнено» підкреслює цілковиту практичну обізнаність в управлінській справі нашого випускника та у гарантованому працевлаштуванні по закінченню ДУТ.

В питанні практичної професійної підготовки кафедрою публічного управління та адміністрування університету телекомунікацій розроблена розгалужена мережа взаємодії із партнерами – реальними підприємствами, організаціями, установами, органами державної влади та безпосередньо практиками в галузі діяльності наших випускників, а в навчальних планах – виокремлена практична підготовка з кожної дисципліни як домінуюча у навчальному процесі. Це обґрунтовується певними реальним змінами, що ми запровадили – з усіх дисциплін лекція чередується з практичною роботою (50х50) і проводиться в сучасній модернізованій лабораторії із застосуванням обладнання і програмного забезпечення останнього покоління.

Крім того, переглянутий підхід до виконання курсових робіт з професійних дисциплін, які виконуються студентами не під час опанування професійної дисципліни, а по її закінченню – на базі практичної діяльності під час тренінгового стажування під контролем науковця-викладача дисципліни та практика з управлінської діяльності по місцю стажування. Тут студенти практично проводять професійні дослідження та розробляють моделі, що удосконалюють конкретні управлінські процеси в реальних вітчизняних органах державної влади та організаціях. Крім того, всі викладачі кафедри (а це виключно всі -кандидати та доктори наук, доценти і професори) мають, крім наукової підготовки ще й чималий досвід управлінської роботи або в органах державної влади, або у великому бізнесі. Фактично весь вектор нашої освітньої діяльності у спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спрямований на підготовку професіонала-практика з топ-управління. Аналогічних підходів до освіти з публічного управління та адміністрування в інших закладах вищої освіти на сьогоднішній день – немає. Університет телекомунікацій тримає лідерство!

Оцініть новину:
35

Читайте також

Літо добігає кінця, навчальний рік все ближче. Саме час обирати студентських кураторів для першокурсників! Проте, не кожен бажаючий може обійняти цю п..
07:45, 05-08-2019

Ключові слова


Переглядів: 718
^