Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Запорука успішного набору в 2019 році – це професійна робота з абітурієнтами!

Кафедра Комп’ютерної інженерії в рамках профорієнтаційної роботи відвідала гімназію № 237.

В ході зустрічі асистент кафедри, Лосєв Микола Олександрович, розповів учням про переваги працевлаштування саме в ІТ-сфері, навів свій досвід роботи в компаніях. Обговорювали питання освіти, де Микола Олександрович розповів про переваги навчання саме в Державному університеті телекомунікацій та ознайомив учнів з розробленою ректором Державного університету телекомунікацій концептуально новою освітньою моделлю, яка забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Перше — підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається не з третього, а з першого курсу.

Друге — на першому курсі для студентів всіх спеціальностей (спеціалізації) викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Трете — для всіх спеціальностей викладаються дисципліни: на 1 курсі — «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі — «Ділові комунікації», на 4 курсі — «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Четверте — посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1—2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах — по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

П’яте — половина занять проводяться практично.

Шосте — по темам кожної дисципліни проводяться лекція — як теоретична підготовка і практичні заняття та лабораторні заняття — як практична складова навчання.

Сьоме — по кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

Восьме — для забезпечення якості проведення практичних занять на кожній кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексі і програмного забезпечення,

Дев’яте — при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснювати з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

Десяте — на кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією — 25% на дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5%, за спеціальністю і 37,5% за спеціалізацією.

Одинадцяте — вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.

Дванадцяте — проведення практик студента організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедр.

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник володіє теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями і навиками їх здійснення.

Також Микола Олександрович розповів про порядок реєстрації на сайті Міністерства Освіти України:

  • як відкрити власний кабінет;
  • що таке «пріоритет»;
  • як використовувати ці пріоритети;
  • які предмети ЗНО потрібно здавати для бюджетної та контрактної форми навчання.

Учні отримали повну інформацію про Вступ в 2019 році та домовились відвідати університет зі своїми батьками!


Фотографії

Оцініть новину:
9

Читайте також

Літо добігає кінця, навчальний рік все ближче. Саме час обирати студентських кураторів для першокурсників! Проте, не кожен бажаючий може обійняти цю п..

Ключові слова


Переглядів: 581
^