Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Інновації в навчальному процесі кафедри Інформаційних систем та технологій

Інноваційний зміст навчання на кафедрі Інформаційних систем та технологій передбачає вивчення у весняному семестрі 2018/2019 навчального року дисципліни «Робототехніка».

Метою викладання даної дисципліни є формування базових знань з робототехніки для вирішення технічних задач; придбання ряду вмінь з моделювання та підбору матеріалів для робототехнічних систем; придбання ряду вмінь із програмування та налагодження роботів в лабораторних умовах, а також розробки запобіжних заходів для роботів.

В результаті освоєння матеріалів курсу студент повинен знати загальну історію робототехніки, основні принципи маніпуляції і навігації роботів, види зчленувань, з’єднань та механізмів роботи маніпуляційних роботів, принципи динамічного управління, види і основні принципи роботи датчиків робота, принципи інформаційних моделей та їх характеристики; вміти: розрізняти види і покоління роботів, розв’язувати пряму і обернену кінематичну задачу, записувати рівняння динаміки робота, давати класифікацію датчикам робота, оброблювати зображення у системах технічного зору, давати класифікацію інформаційним системам, що використовуються в робототехніці.

Актуальність дисципліни підтверджується тим, що робототехніка – сучасний, порівняно новий науковий напрямок, який інтенсивно розвивається, зумовлений необхідністю освоєння нових сфер і галузей діяльності людини, а також потребою широкої автоматизації сучасного виробництва, спрямованої на різке підвищення його ефективності.

Використання сучасної навчально-матеріальної бази кафедри Інформаційних систем та технологій під час проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Робототехніка» із залученням потенційних абітурієнтів та студентів, обміну початковими інженерними знаннями, розвитку нових науково-технічних ідей дозволить забезпечити необхідні умови для якісної підготовки студентів, що в повній мірі забезпечить підготовку конкурентоспроможних фахівців у сфері інформаційних систем та технологій!

Оцініть новину:
12

Читайте також

Результати фахового вступного випробування ОС «Бакалавр» на базі ОС «Молодший спеціаліст» (деннаформа навчання) Результа..

Ключові слова


Переглядів: 594
^