Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційний підхід до вивчення української мови іноземними слухачами

Викладачами  кафедри української мови Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій на практичних заняттях з української мови для іноземних слухачів активно застосовуються інноваційні методи навчання.

Практичні потреби життя вимагають відповідних навичок передавати на письмі текстуальне, вибірково чи стисло усне мовлення, сприйняте на слух. Оскільки між усною мовою і писемною, між звуками в їх системі, в живому потоці мовлення і засобами їх передачі на письмі існують складні, неоднозначні відношення, необхідно створити зв’язок між слуховим сприйманням і графічним образом слова, між вимовою і його написанням. Цього можна досягти лише відповідними вправами.

Диктант (у латинській мові dicto означає «говорити для записування») – це письмова робота, вправа для перевірки грамотності і засвоєння правил правопису. Це одна з найефективніших форм роботи, що сприяє виробленню міцних орфографічних навичок. Звичайно диктант використовують для формування пунктуаційних навичок, а також і для закріплення знань з фонетики, лексики, граматики. Цінність диктанту в тому, що в процесі його написання іноземні слухачі призвичаюються до активної й організованої колективної праці, адже за один і той самий час треба виконати однакове завдання. Це готує іноземного слухача до подальшого навчання в Україні, тому що їм буде необхідно сприймати і записувати лекції за викладачами. Диктант привчає іноземних слухачів писати з максимальним зосередженням уваги, розвиває пам’ять, виробляє вміння свідомо користуватися орфографічними правилами української мови.

Іноземному слухачеві, для досягнення мети з вивчення української мови, необхідно вміти чути і розуміти різних комунікантів, носіїв української мови.

Викладачами кафедри української мови активно використовується для іноземних слухачів Підготовчого відділення Державного університету телекомунікацій різні види диктантів, одним з таких є аудіодиктант. Під час якого майбутні іноземні студенти вдало демонструють свої вміння і навички з української мови.

Оцініть новину:
6

Читайте також

6 квітня 2018 року іноземний слухач підготовчого відділення Державного університету телекомунікацій Абубакар Елмагдад ( Судан) узяв участь у марафоні...
В межах комплексної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» з метою набуття студентами компетенцій і на підставі рекомендацій роботодавц..
По закінчення вивчення навчального курсу «Конвергентна мережна інфраструктура» на кафедрі Комп’ютерних наук студенти університету от..

Ключові слова

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 333
^