Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Закріплюємо набуті знання: практика студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Відповідно до вимог інноваційного змісту навчання, запровадженого в Державному університеті телекомунікацій, кафедра документознавства та інформаційної діяльності особливу увагу приділяє практичній складовій навчального процесу – узагальненню та систематизації теоретичних знань, засвоєнню методів дослідницької роботи, практичному застосуванню сформованих раніше вмінь та навичок, що так необхідно для сучасного ринку праці. Цьому сприяють навчальні програми, побудовані з урахуванням максимально можливого застосування практичних занять (52% від загальної кількості навчального часу), а також проходження різних видів практики (ознайомлювальної, виробничої, переддипломної).

Так, студенти другого курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», згідно графіка проходження ознайомлювальної практики, відвідали Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД), головною метою діяльності якого є розроблення науково-теоретичних та нормативно-методичних проблем розвитку архівної справи та документознавства.

Майбутні фахівці мали змогу ознайомитися з напрямами діяльності установи, структурою інституту, місцем УНДІАСД в системі архівних установ України, прослухати лекції з теоретичних питань діловодства та документознавства (лектор – В.Ф. Бойко).


Фотографії

Оцініть новину:
14

Читайте також

Студенти кафедри військової підготовки Державного університету телекомунікацій після закінчення навчального збору були приведені до складання Військов..

Ключові слова


Переглядів: 586
^