XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Шановні абітурієнти,

Міністерство освіти і науки дало дозвіл на прийом оригіналів документів для вступу на бакалаврат по контракту до 12:00 15 серпня 2021 року.

Вступайте навчатись до Державного університету телекомунікацій і ви побудуєте свою успішну кар’єру!

Вступ 2021: Математична підготовка студентів Державного університету телекомунікацій

18:47, 19-05-2015

Нині наше суспільство потребує спеціалістів з чітким логічним мисленням, глибокими математичними знаннями та вміннями бачити й реалізовувати можливості застосування математики в різних конкретних ситуаціях. Тому математика і вища математична освіта в сучасних умовах відіграють базову роль у підготовці майбутніх фахівців у галузі математики, техніки, комп’ютерних та інформаційних технологій, виробництва, економіки, управління. Якісна математична підготовка є важливою складовою професійної компетентності сучасного фахівця, який повинен володіти методами математичного моделювання, оптимізації, прогнозування, кількісного та якісного аналізу, збору та обробки інформації.

Математична підготовка студентів має на меті:

оволодіння студентами системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній професійній діяльності та повсякденному житті, достатніх для оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

формування в студентів наукового світогляду, уявлень про ідеї та методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

інтелектуальний розвиток студентів, насамперед розвиток логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культур, пам’яті, уваги, інтуїції.

Студент, що володіє математичним мисленням, – це майбутній фахівець, який зможе застосувати математичні знання та вміння в практичній діяльності, який бачить перспективні сфери застосування своїх математичних знань в своїй професії.

Загальною метою процесу підготовки фахівців в сучасних соціально-економічних умовах є розвиток здібностей розв’язувати нестандартні задачі. Діяти успішно в невідомих ситуаціях, виходити за межі наявної інформації, тобто одержувати нові знання. Як показує досвід та численні дослідження, одним з факторів успішної підготовки такого фахівця в галузі телекомунікацій є ґрунтовна математична підготовка, яка сприяє формуванню чітких та логічних, обґрунтованих рішень при виконанні курсових, дипломних проектів та в подальшій професійній діяльності.

Необхідну математичну підготовку фахівців галузі телекомунікацій в Державному університеті телекомунікацій забезпечуєть кафедра вищої математики.

Викладання дисциплін математичного профілю в Державному університеті телекомунікацій здійснюється за допомогою використання сучасних інформаційних технологій. З цією метою на кафедрі вищої математики побудовано лабораторію інтерактивних технологій саме для вивчення математичних дисциплін.

Використання сучасних інтерактивних технологій забезпечує якісне засвоєння математичних знань, заміну громіздких аналітичних розрахунків комп’ютерним моделюванням та зменшення часу на вирішення математичних задач в обсязі програми підготовки фахівців в галузі телекомунікацій і захисту інформації.

Ґрунтовні математичні знання дозволять Вам стати провідним фахівцем обраної Вами галузі як на території України, так і за її межами!

Саме такі знання допоможе отримати Вам кафедра вищої математики Державного університету телекомунікацій! Про це свідчать численні випускники університету, які на сьогодні є провідними фахівцями як на території України, так і за її межами.

Абітурієнту

Спеціалізація: Енергоефективні технології в телекомунікаціях

Енергоефективні технології в телекомунікаціях - це технології, які спрямовані на ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів в галузі, яка як ніхто потребує їх постійного споживання. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення, наприклад, базової станції або центру обробки даних.

Ця галузь знань знаходиться на стику інженерії, економіки, юриспруденції і соціології.

Спеціалізація: Енергоефективні технології в телекомунікаціях

Енергоефективні технології в телекомунікаціях - це технології, які спрямовані на ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів в галузі, яка як ніхто потребує їх постійного споживання. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення, наприклад, базової станції або центру обробки даних.

Ця галузь знань знаходиться на стику інженерії, економіки, юриспруденції і соціології.

Переглядів: 3 367
Інженерія програмного забезпечення автоматизованих систем
Одна з найпрестижніших нових спеціальностей
Дізнатись більше