Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

За кілька тижнів університет вперше в Україні випустить публічних управлінців нової генерації, здатних до універсальної масштабної управлінської роботи! Розпочинає життя у діловому професійному світі абсолютно новий за сутністю управлінець!

На цьому тижні відбулося розширене засідання кафедри публічного управління та адміністрування із присутністю всіх магістрів нашої спеціальності для попереднього підведення підсумків із реалізації у навчальному процесі інноваційної освітньо-професійної програми спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим освітнім рівнем «Магістр». Крім того, був проведений попередній захист магістерських робіт наших студентів.

Інноваційність освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» вже багато разів висвітлювалась нами в інформаційних повідомленнях кафедри та на сторінках кафедри публічного управління та адміністрування.

Нова за формою і змістом програма підготовки фахівців такого напряму, розроблена в університеті телекомунікацій, відрізняється від всіх програм інших закладів вищої освіти України. І ця різниця полягає не тільки у тому, що дисципліни, які входять до програми, є новітніми. Професійний блок дисциплін нашої програми аналогів у системі вищої освіти не має! Він сформований із урахуванням інноваційного підходу кафедри у питанні вирощування професійних компетенцій студента, що здобуває саме цю освіту.

По-перше, йдеться тільки про ті компетенції, які потребуються для практичної професійної діяльності. Саме в нашому університеті освіта з публічного управління позбавлена теоретичного «завантаження» студента. Цілком позбавлена! Надаються виключно тільки ті компетенції, які можуть бути відразу реалізовані у практичній роботі управлінця!

По-друге, науковці кафедри публічного управління та адміністрування під час розробки освітньої програми спеціальності зосередили увагу на формуванні універсальних управлінських компетенцій! А це є абсолютною відмінністю у цій спеціальності нашого університету від інших! Сутність універсальних управлінських компетенцій полягає у тому, що вони є придатними не тільки у такій специфічній сфері професійної діяльності як публічна (державна) служба. Ці компетенції є цілком придатними для професійної управлінської роботи у бізнесі! А на цьому не ставить акцент жоден інший заклад вищої освіти, крім університету телекомунікацій. Чому? Дуже просто. Тому, що для того, щоб наповнити програми компетенціями і з управління в органах державної влади, і з управління бізнесом, - необхідно мати професорсько-викладацькому складу кафедри наукові та практичні знання із цих двох галузей професійної діяльності. А на відповідних кафедрах інших вишів, як правило, такого немає. Крім того, для наповнення програм універсальними управлінськими компетенціями необхідно володіти науковими розробками із так званого «стику знань» різних наук. А це надскладна задача. Тому що для цього потрібне глибинне володіння як найменше двома галузями знань: державного (публічного) управління та управління бізнесом. Звісно, будь-яка кафедра публічного управління будь-якого закладу вищої освіти за державними вимогами повинна бути «носієм знань» тільки з публічного управління. Тому проводити наукові розробки освітніх програм, відповідних до наших ОПП, вкрай важко та іноді навіть неможливо. Адже наша програма готує по суті абсолютно нових фахівців для багатоваріативних систем управління!

Отже, нами проведені інноваційні наукові розробки освітньо-професійної програми зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», вони підтверджені офіційними схвальними відгуками практиків і науковців, підтверджені висновками Державної експертної комісії. Наша інноваційна програма вже реалізована у навчальному процесі і кафедра публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій в цьому році вперше випускає у професійний світ абсолютно нових фахівців для багатоваріативних систем управління!

Наші магістри цілком справилися із програмою підготовки надсучасного фахівця з управління, отримали універсальні знання для професійної реалізації у діловому секторі країни. Дипломні роботи, розроблені і впроваджені нашими магістрами у професійному середовищі, містять схвальні рецензії та відгуки провідних науковців та практиків з професійної галузі. За результатами проведеної роботи кафедри публічного управління та адміністрування та студентів нашої спеціальності університету телекомунікацій, ми маємо констатувати, що ми разом цілком справилися із поставленим завданням і даємо професійному середовищу нашої країни нового управлінця із справжнім діловим потенціалом майбутнього!


Фотографії

Оцініть новину:
63

Читайте також

Закінчився семестр і розпочалася сесія. Для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» це етап підведення підсум..
Шановні студенти! 25 січня 2020 рокувідбудеться урочистий випуск магістрів денної форми навчанняДержавного університету телекомунікацій! Церемон..
У рамках договору про співпрацю між Державним університетом телекомунікацій та компанією «ADPARTNER» студенти кафедри маркетингу під керів..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.


Переглядів: 1 001
^