Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Майбутні фахівці з публічного управління та адміністрування здобувають унікальні аналітичні компетенції

У процесі підготовки фахівців спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” профільною кафедрою широко використовується впроваджений в Державному університеті телекомунікацій інноваційний зміст навчання, в тому числі шляхом формування у майбутніх менеджерів публічної сфери аналітичних, прогностичних та інших практико-орієнтованих компетенцій.

Оригінальна освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня із зазначеної спеціальності спрямована, зокрема, на формування у студентів практичних навичок та вмінь щодо аналізу державних проектів і програм, галузевих політик, вміння критично оцінювати державно-управлінські рішення, що приймаються на різних щаблях державної влади.

Так, студенти спеціальності “Публічне управління та адміністрування” останнього, 4 року навчання на семінарських та практичних заняттях з дисципліни “Аналіз проектів і програм в управлінні” вчаться самостійно робити комплексний  аналіз державних, регіональних та місцевих цільових програм з різних проблемних аспектів публічного управління: економіки, екології, соціального захисту населення, розвитку інфраструктури тощо.

Дисципліна “Аналіз проектів і програм в управлінні” є інноваційною за своїм змістом, оскільки поєднує на міждисциплінарній основі знання з політичної аналітики, державного управління, проектного менеджменту, соціального та економічного прогнозування.

Опанування студентами навчального матеріалу з дисципліни “Аналіз проектів і програм в управлінні” надає їм унікальних компетенцій у вигляді навичок щодо фахового аналізу державних політик і програм в управлінні, їхнього оцінювання та моніторингу, що суттєво підвищує їхню конкурентоспроможність та затребуваність на ринку праці, порівняно з випускниками інших закладів вищої освіти, які навчаються за аналогічною спеціальністю.

Оцініть новину:
31

Читайте також

Відомо, що існує багато стереотипів про викладачів кафедри вищої математики та вивчення математики. У Державному університеті телекомунікацій кафедра ..
Тренінговий центр компанії EPAM Systems розпочав свою роботу в Державному університеті телекомунікацій в листопаді 2015 року. Цей рік не став виклю..
Як підготувати студентів до мінливого світу професій, в якому їм доведеться жити вже через кілька років? Як допомогти їм почуватися впевнено на ринк..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.


Переглядів: 228
^